Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Świetlica

Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dzieci czekając na swoich rodziców, opiekunów, ciekawie spędzają czas wolny, uczestnicząc w zajęciach plastycznych, muzycznych, oraz zajęciach indywidualnych. To czas na zabawę lub naukę (odrabianie lekcji).

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.45-16.30

6.45-16.30

6.45-16.30

6.45-16.30

6.45-16.30

 

Nauczycielki świetlicy:

Klaudia Rusnarczyk- kierownik

Agnieszka Pytlik

Agnieszka Kowalska

Dorota Chilmon

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

Celem naszej świetlicy szkolnej   jest:

  • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w  miłym i   bezpiecznym otoczeniu,
  • tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; rozwój fizyczny uczniów ( np. ruchowy, w tym na świeżym powietrzu,
  • przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych  ( pomoc w odrabianiu prac domowych ),
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie. 

 

 

W świetlicy realizujemy plan pracy świetlicy szkolnej opracowany przez wychowawców. 

 

W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:

 

- zajęcia z zakresu żywego słowa  - głośne czytanie, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne ( kółko teatralne, występy dzieci przed widownią), rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, słuchowiska radiowe, gry stolikowe, dydaktyczne i towarzyskie.

 

- zajęcia plastyczno- techniczne - malowanie farbami plakatowymi, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp., konkursy plastyczne.

 

- gry i zabawy ruchowe  - zabawy ruchowe na świeżym powietrzu( plac zabaw ), mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną ( sala zabaw )- zabawy skoczne, rzutne, bieżne).

 

- zajęcia umuzykalniające - słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką, konkursy taneczne.

 

 

Artykuły