Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Informacje w języku migowym


 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu znajduje się na ulicy Staszica 12.

Nr telefonu do szkoły 32 415-33-24

Adres e-mail sekretariat@sp13raciborz.pl

Jest to szkoła ośmioklasowa, ogólnodostępna.

W szkole jest platforma dla niepełnosprawnych, umożliwiająca dostęp dla osób na wózkach.

Na parterze jest sekretariat i gabinet dyrektora, gdzie załatwia się wszystkie sprawy od godz.8.00 do 15.00.

Sale lekcyjne dla klas I- III są na parterze, dla klas IV-VIII na pierwszym piętrze.