Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Wychowanie do Życia w Rodzinie

W czasie zajęć wychowania do życia w rodzinie nauczyciele realizują program nauczania dla szkoły podstawowej pt. „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król.
Program został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 roku.
Program, jak i większość materiałów wykorzystywanych w czasie zajęć pochodzą z publikacji wydawnictwa RUBIKON.

linki do programów.