Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Projekt "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz"

logotopy Fundusz Europejski  Flaga Polski, Śląskie, Unia Europejska

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

 

Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica realizuje projekt „Wysoka Jakość Edukacji Szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

Wartość projektu: 3 106 170,47 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 244,89 zł.

Beneficjent: Miasto Racibórz

 

 

 

 

 

Artykuły