Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Stołówka

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto szkoły:

ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP13, za który miesiąc.

 

 


nr telefonu do intendenta:  783-403-802; 32 415 33 24