RODO

Informacja dot. Ochrony Danych Osobowych

"W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji , jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. ( Dz. U. 2015 poz. 719 ) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby."