Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Nazwisko i imię rodzica

  1.  

Bożena Czarnul

Przewodnicząca

2.

Małgorzata Banszkowska

Zastępca

3.

Joanna Uciechowska

Sekretarz

4.

Joanna Jania

Księgowa

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.