Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwisko i imię rodzica

Klasa

  1.  

Anna Pych

Przewodnicząca

VII A

2.

Dariusz Strojny

Zastępca

VI B

3.

Klaudia Rusnarczyk

Zastępca

I A

4.

Ewa Kaczmarek

I B

5.

Łukasz Lubaszka

I C

6.

Justyna Korzeniak

I D

7.

Marta Kitel

II A

8.

Dariusz Strojny

II B

9.

Żaneta Brakowiecka

II C

10.

Justyna Niestrój

III A

11.

Edyta Sopel – Nawrocka

III B

12.

Monika Sedlaczek

IV A

13.

Anita Tworek

IV B

14.

Marcin Żółneczko

IV C

15.

Marzena Bilińska

IV D

16.

Katarzyna Winkler

IV E

17.

Sabina Tomaszewska

V A

18.

Ewa Kobylak

 sekretarz

V B

19.

Agnieszka Kania - Kała

V C

20.

Monika Krakówka

VI A

21.

Joanna Jania

skarbnik

VI A

22.

Dariusz Strojny

VI B

23.

Kamila Bednarek

VI C

24.

Anna Pych

VII A

25.

Anita Majewska

VII B

26.

Bożena Salamacha

VIII A

27.

Monika Sedlaczek

VIII B

28.

Barbara Płaszczyńska

VIII C

 

Orientacyjne terminy spotkań Rady Rodziców:

16.10.2018r , 20.11.2018r. godzina 17:00.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców 

BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.