Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Nazwisko i imię rodzica

  1.  

 

Przewodnicząca

2. Bożena Czarnul

3.

 

Sekretarz -

4.

Księgowa Joanna Jania

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.