Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Teatr Trzynastka

 

"Każdy człowiek ma w sobie wielkie 
możliwości, musi je tylko odkryć"
Kartezjusz

 

 

TEATR  TRZYNASTKA

 

Zajęcia teatralne prowadzone są w Szkole Podstawowej nr13 w Raciborzu już od ośmiu lat. Opiekunami są mgr Zdzisława Bobyk, mgr Elżbieta Kocyłowska. Swoje działania opierają na kreatywności, dbają o rozwój talentów dzieci i młodzieży, co wpływa na kształtowanie osobowości młodego pokolenia. Spotkania odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu. "Teatr Trzynastka" cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży szkolnej. Poszczycić się może wieloma sukcesami.

Cele i zadania kółka teatralnego:

 1. Kulisy teatru
  • Wprowadzenie terminologii związanej z teatrem.
  • Poszerzanie słownictwa związanego z teatrem, sztuką, filmem.
  • Rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną.
  • Wskazanie piękna języka polskiego.
  • Rozwijanie wyobraźni
  • Sztuka ekspresji gestu, ruchu, mimiki.
  • Praca nad dykcją i płynnością wypowiedzi.
  • Umiejętność właściwej interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.
  • Oswajanie ze sceną.
  • Umiejętność nawiązywania kontaktu z widzem, wykorzystywanie przestrzeni scenicznej.
 2. Opracowanie i przygotowanie scenariuszy autorskich różnych form teatralnych.
 3. Pomoc i doradztwo w organizowaniu imprez szkolnych.
 4. Wykonywanie i umiejętne wykorzystanie rekwizytów teatralnych (stała współpraca z kółkiem pOstatnieycznym).
 5. Wzbogacanie o nowe stroje i rekwizyty szkolnej garderoby "Teatru Trzynastka".
 6. Prezentowanie dorobku artystycznego na konkursach i przeglądach kultury teatralnej.
 7. Organizowanie imprez środowiskowych - spektakle "Teatru Trzynastka" dla uczniów, szkoły, rodziców, zapraszanych gości.


Artykuły