Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Kalendarium

KALENDARZ  IMPREZ  SZKOLNYCH  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022

 

Lp.

Data

Nazwa imprezy

Forma

1

1.09.2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

godz. 9.00 – kl. II – VIII

godz. 10.00 – kl. I

 

akademia

2

3.09.2021

Rocznica wybuchu II wojny światowej

audycja

3

24.09.2021 ?

Sprzątanie Świata

zajęcia w terenie

4

27.09 – 01.10.2021

Europejski Tydzień Języków Obcych

happening

5

28.09.2021

Pasowanie na „Ucznia klasy I”

akademia

6

30.09.2021

Dzień Chłopca

zabawy w oddziałach klasowych

7

14.10.2021

 

Dzień Nauczyciela

akademia godz.10.00

8

15.10.2020

 

Dzień Papieski

msza święta

9

18.10.2021

Pasowanie na świetlika

akademia

10

10.11.2021

Święto Niepodległości,

udział we mszy św. oraz uroczystościach miejskich 11.XI

 

akademia, gala

11

15 - 19.11.2021

Tydzień profilaktyki

apel - podsumowanie akcji

12

22.11.2021

Dzień życzliwości i pozdrowień

zajęcia integracyjne w klasach

13

30.11.2021

Andrzejki

komnata wróżb

14

6.12.2021

Mikołajki

spotkanie

z Mikołajem

kl. I – III

15

17.12.2021

Kiermasz Świąteczny

sprzedaż pierników

i stroików świątecznych

16

 17.12.2021

Przedstawienie Bożonarodzeniowe

 dla rodziców

przedstawienie teatralne

 

17

22.12.2021

Wigilie klasowe

spotkania klasowe

18

24.01 - 28.01.2022

Tydzień Bezpiecznego Internetu

lekcje, prezentacje multimedialne

 

19

02 -04.02.2022

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

egzamin

20

09.02.2022

 

Zabawy karnawałowe I – III

 

zabawa

21

10.02.2022

Zabawy karnawałowe IV – VIII

 

zabawa

22

11.02.2022

Walentynki

zabawy w oddziałach klasowych

23

28.02-04.03. 2022

Zajęcia otwarte dla przedszkoli

zajęcia integracyjne

24

8.03.2022

Dzień Kobiet

audycja radiowa

 

25

10.03.2022

Godz. 9.00-12.00

Godz.16.00-18.00

Dzień Otwarty Szkoły

prezentacja szkoły, zajęcia dla przedszkolaków

 

26

16.03.2022

Pasowanie na czytelnika

lekcje otwarte

27

21.03.2022

Dzień Wiosny

zabawy

28

21.03.2021

Dzień Wiosny

Happening „Mam talent”

29

21.03.2021

Światowy Dzień Zespołu Downa – dzień kolorowej skarpetki

zajęcia integracyjne w kl. I-III

happening kl. IV-VIII

30

04.04.2022

Światowy Dzień Świadomości

Autyzmu

apel

31

21.04.2022

Mądra Głowa Podstawowa

konkurs międzyszkolny

32

22.04.2022

Dzień Ziemi

konkursy ekologiczne     i plastyczne

33

04.05.2022

Rocznica Konstytucji 3-go Maja,

udział w obchodach miejskich 3.05.2021

audycja

34

09.05.2022

Światowy Dzień Książki dla dzieci, głośne czytanie

apel

35

05. 2022

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

egzamin

36

01.06. 2022

Dzień Dziecka

 

zabawy w oddziałach klasowych

37

20.06.2022

Dzień Sportu

zawody sportowe

kl. I – VIII

 

38

23.06.2022

Pożegnanie klas VIII  godz. 17.00

akademia

39

24.06.2022

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

akademia

40

1.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

akademia