Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Kadra nauczycielska

             Dyrektor szkoły - Bogusława Małek                   

                    Zastępca dyrektora - Violetta Urbas                        

 

 

 W Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu w roku szkolnym 2022/2023 zatrudnionych jest 58 pracowników pedagogicznych.

 

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Bożena Kunikowska-Bula
 2. Justyna Kołodziej
 3. Bożena Machalska
 4. Renata Muzyk
 5. Małgorzata Riemel
 6. Joanna Rzepiel
 7. Małgorzata Sochacka
 8. Dorota Świst
 9. Sylwia Kotula-Koczenasz

Język polski

 1. Zuzanna Adam
 2. Zdzisława Bobyk
 3. Katarzyna Kapustka
 4. Elżbieta Kocyłowska
 5. Jolanta Bachryj-Bojnicka

Język angielski

 1. Karolina Szyfer
 2. Katarzyna Apolony
 3. Paulina Reszka
 4. Joanna Rzepiel
 5. Paweł Ignac

Język niemiecki

 1. Zuzanna Adam
 2. Renata Klobuczek
 3. Marcin Koczy
 4. Iwona Keler
 5. Klaudia Rusnarczyk

Matematyka

 1. Irena Procek
 2. Justyna Wydra
 3. Sylwia Smandek
 4. Małgorzata Knapik

Wychowanie fizyczne

 1. Alina Horak
 2. Andrzej Lipiec
 3. Jarosław Rachwalski

Historia

 1. Iwona Dziki
 2. Katarzyna Kapustka
 3. Marcin Pordzik

Wiedza o społeczeństwie

 1. Iwona Dziki

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. Katarzyna Jasion
 2. Marcin Pordzik

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Renata Bożentka-Głaszczyk

 Doradztwo zawodowe

 1. Dorota Bluma-Waniek

  

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 1. Sandra Nowak
 2. Alina Horak
 3. Bożena MAchalska

Biologia

 1. Violetta Urbas
 2. Katarzyna Orłowska
 3. Małgorzata Latoń

Przyroda

 1. Ewa Kobylak
 2. Justyna Wydra

Fizyka

 1.  Dorota Bluma-Waniek

Geografia

 1. Alicja Grabiec
 2. Iwona Dziki
 3. Ewa Kobylak

Chemia

 1.  Beata Stanik

Muzyka

 1. Iwona Sedlaczek

Plastyka

 1. Katarzyna Jasion

Technika

 1. Katarzyna Jasion

Informatyka

 1. Sylwia Smandek
 2. Andrzej Niewiera

Religia

 1. ks. Damian Wieczorek
 2. ks. Damian Nyk
 3. Karol Cieślak

Świetlica

 1. Klaudia Rusnarczyk- kierownik
 2. Agnieszka Pytlik
 3. Agnieszka Kowalska
 4. Iwona Keler
 5. Dorota Chilmon
 6. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Biblioteka

 1. Ewelina Draus

Pedagog/pedagog specjalny 

 1. Renata Bożentka- Głaszczyk
 2. Estera Mrowietz

Psycholog

      1. Bernadetta Ślusarczyk

Rewalidacja/socjoterapia

 1. Bogusława Małek
 2. Iwona Keler
 3. Edyta Hmielorz
 4. Estera Mrowietz
 5. Dorota Chilmon
 6. Justyna Kołodziej
 7. Maja Konik -Wachowska
 8. Ewa Wieczorek

 Nauczyciele współorganizujący kształcenie

 1. Dorota Chilmon
 2. Edyta Hmielorz
 3. Estera Mrowietz
 4. Maja Konik -Wachowska

Wychowawcy klas
w roku szkolnym 2022/2023

Klasa I a    Dorota Świst

Klasa I b    Joanna Rzepiel

Klasa I c    Sylwia Kotula-Koczenasz

 

Klasa II a       Renata Muzyk

Klasa II b       Małgorzata Sochacka

Klasa II c       Bożena Kunikowska - Bula

 

Klasa III a     Małgorzata Riemel

Klasa III b     Bożena Machalska

Klasa III c     Justyna Kołodziej

 

Klasa IV a Justyna Wydra

Klasa IV b Zuzanna Adam

Klasa IV c Paulina Reszka

 

Klasa V a    Ewa Kobylak

Klasa V b   Jarosław Rachwalski

Klasa V c    Marcin Koczy


 

 

 

 

 

Klasa VI a     Paweł Ignac

Klasa VI b     Iwona Dziki

Klasa VI c     Zdzisława Bobyk

 

Klasa VII a    Katarzyna Jasion

Klasa VII b   Elżbieta Kocyłowska  

 

Klasa VIII a  Renata Klobuczek

Klasa VIII b    Katarzyna Apolony

Klasa VIII c  Dorota Bluma Waniek

Klasa VIII d    Sylwia Smandek

Klasa VIII e    Alina Horak