Kadra nauczycielska

 

 Dyrektor szkoły - Bogusława Małek                   

                                      Zastępca dyrektora - Sylwia Madera                                                      Zastępca dyrektora - Violetta Urbas

 

 W Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest 59 pracowników pedagogicznych.

Nauczyciele dyplomowani - 46

Nauczyciele mianowani - 6

Nauczyciele kontraktowi - 4

Nauczyciele stażyści -  3

Nauczycielki kształcenia
zintegrowanego

 1. Sandra Nowak
 2. Bożena Kunikowska-Bula
 3. Justyna Kołodziej
 4. Bożena Machalska
 5. Małgorzata Młynarczyk
 6. Renata Muzyk
 7. Małgorzata Riemel
 8. Małgorzata Sochacka
 9. Dorota Świst
 10. Joanna Rzepiel
 11. Sylwia Kotula-Koczenasz
 12. Urszula Chlebek

Nauczycielki języka polskiego

 1. Zuzanna Adam
 2. Zdzisława Bobyk
 3. Katarzyna Kapustka
 4. Elżbieta Kocyłowska
 5. Jolanta Bachryj-Bojnicka

Nauczycielki języka angielskiego

 1. Laura Kiersz
 2. Małgorzata Sochacka
 3. Karolina Blicharczyk
 4. Joanna Rzepiel
 5. Katarzyna Apolony

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. Zuzanna Adam
 2. Renata Klobuczek
 3. Marcin Koczy
 4. Iwona Keler

Nauczycielki matematyki

 1. Irena Procek
 2. Justyna Wydra
 3. Sylwia Smandek
 4. Joanna Musztafaga
 5. Sabina Urbaniec

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. Alina Horak
 2. Marcin Handziuk
 3. Dorota Kozdra
 4. Andrzej Lipiec
 5. Sylwia Koczenasz

Nauczycielki historii

 1. Sylwia Madera
 2. Iwona Dziki
 3. Katarzyna Kapustka

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. Wiesława Kręć-Woźna

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Marcin Handziuk

 Doradztwo zawodowe

 1. Marcin Handziuk

Nauczycielki przyrody

 1. Violetta Urbas
 2. Janina Militowska

 3. Justyna Wydra

Nauczycielka edukacji ekologicznej

 1. Alicja Grabiec

Nauczyciel fizyki

 1. Janusz Sobczak

Nauczycielka geografii

 1. Alicja Grabiec

Nauczycielka chemii

 1. Weronika Stogniew

Nauczycielki muzyki

 1. Iwona Sedlaczek

Nauczycielki plastyki

 1. Dorota Jańska
 2. Katarzyna Jasion

Nauczycieka zajęć technicznych

 1. Katarzyna Jasion

Nauczycielki zajęć komputerowych i informatyki

 1. Ryszarda Mertuszka
 2. Sylwia Smandek

Nauczyciele religii

 1. ks. Markus Bengsz
 2. ks. Arnold Klita
 3. Karol Cieślak

Nauczycielki świetlicy

 1. Natalia Chowaniec
 2. Maja  Konik-Wachowska- urlop macierzyński
 3. Aleksandra Karnaś
 4. Patrycja Buko

Nauczycielka bibliotekarz

 1. Janina Kalwala
 2. Ewelina Draus

Pedagodzy szkolni

 1. Dorota Jańska - urlop zdrowotny
 2. Magdalena Tkacz
 3. Renata Bożentka- Głaszczyk

Psycholog

      1. Bernadetta Ślusarczyk

Nauczycielka oddziału przyszpitalnego

 1. Urszula Chlebek

Wychowawcy klas
w roku szkolnym 2018/2019

1a -  Renata Muzyk

1b - Małgorzata Sochacka

1c - Bożena Kunikowska-Bula

1d - Sandra Nowak

2a - Małgorzata Riemel

2b - Bożena Machalska

2c - Justyna Kołodziej

3a -Dorota Świst

3b -Małgorzata Młynarczyk

 

 

 

 

4a - Renata Klobuczek

4b - Katarzyna Apolony

4c - Sylwia Koczenasz

4d - Sylwia Smandek

4e - Alina Horak

5a - Katarzyna Kapustka

5b -Iwona Dziki

5c - Zuzanna Adam

6a - Iwona Sedlaczek

6b - Violetta Urbas

6c -  Laura Kiersz

7a - Karolina Blicharczyk

7b - Zdzisława Bobyk

8a - Elżbieta Kocyłowska

8b - Justyna Wydra

8c - Katarzyna Jasion