Kadra nauczycielska

 

 Dyrektor szkoły - Bogusława Małek                   

                                      Zastępca dyrektora - Sylwia Madera                                                      Zastępca dyrektora - Violetta Urbas

 

 W Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu w roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest 59 pracowników pedagogicznych.

 

Nauczyciele dyplomowani - 33

Nauczyciele mianowani - 10

Nauczyciele kontraktowi - 13

Nauczyciele stażyści -  3

Nauczycielki kształcenia
zintegrowanego

 1. Sandra Nowak
 2. Bożena Kunikowska-Bula
 3. Justyna Kołodziej
 4. Bożena Machalska
 5. Renata Muzyk
 6. Małgorzata Riemel
 7. Klaudia Rusnarczyk
 8. JoannaRzepiel
 9. Małgorzata Sochacka
 10. Dorota Świst
 11. Sylwia Kotula-Koczenasz

Nauczycielki języka polskiego

 1. Zuzanna Adam
 2. Zdzisława Bobyk
 3. Katarzyna Kapustka
 4. Elżbieta Kocyłowska
 5. Bożena Machalska
 6. Jolanta Bachryj-Bojnicka

Nauczyciele języka angielskiego

 1. Laura Kiersz
 2. Małgorzata Sochacka
 3. Karolina Szyfer
 4. Katarzyna Apolony
 5. Paweł Ignac

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. Zuzanna Adam
 2. Renata Klobuczek
 3. Marcin Koczy
 4. Iwona Keler
 5. Klaudia Rusnarczyk

Nauczycielki matematyki

 1. Irena Procek
 2. Justyna Wydra
 3. Sylwia Smandek
 4. Sabina Urbaniec

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. Alina Horak
 2. Dorota Kozdra
 3. Andrzej Lipiec
 4. Jarosław Rachwalski

Nauczyciele historii

 1. Sylwia Madera
 2. Iwona Dziki
 3. Katarzyna Kapustka

Naczyciele wos

 1. Sylwia Madera
 2. Iwona Dziki

Wychowanie do życia w rodzinie

 1. Katarzyna Orłowska
 2. Katarzyna Jasion

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Renata Bożentka-Głaszczyk

 Doradztwo zawodowe

 1. Dorota Bluma-Waniek

Nauczycielki biologii

 1. Violetta Urbas
 2. Katarzyna Orłowska

Nauczycielki przyrody

 1. Violetta Urbas
 2. Justyna Wydra
 3. Katarzyna Orłowska

Nauczycielka edukacji ekologicznej

 1. Alicja Grabiec

Nauczycielka fizyki

 1.  Dorota Bluma-Waniek

Nauczycielka geografii

 1. Alicja Grabiec

 2. Iwona Dziki

Nauczycielka chemii

 1.  Beata Stanik

Nauczycielka muzyki

 1. Iwona Sedlaczek

Nauczycielka plastyki

 1. Katarzyna Jasion

Nauczycieka zajęć technicznych

 1. Katarzyna Jasion

Nauczycielki informatyki

 1. Ryszarda Mertuszka
 2. Sylwia Smandek

Nauczyciele religii

 1. ks. Markus Bengsz
 2. ks. Damian Nyk
 3. Karol Cieślak

Nauczycielki świetlicy

 1. Maja Konik -Wachowska
 2. Ewa Kobylak
 3. Klaudia Rusnarczyk
 4. Aleksandra Helak
 5. Iwona Sedlaczek
 6. Paulina Reszka
 7. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Nauczycielka bibliotekarz

 1. Ewelina Draus

Pedagodzy szkolni

 1. Dorota Jańska
 2. Renata Bożentka- Głaszczyk

Psycholog

      1. Bernadetta Ślusarczyk

Rewalidacja

 1. Aleksandra Mikler

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

 1. Dorota Chilmon
 2. Edyta Hmielorz
 3. Estera Mrowietz

Wychowawcy klas
w roku szkolnym 2020/2021

1a - Małgorzata Riemel

1b - Bożena Machalska

1c - Justyna Kołodziej

 

2a -Dorota Świst

2b - Sylwia Kotula-Koczenasz

2c - Joanna Rzepiel

 

3a -  Renata Muzyk

3b - Małgorzata Sochacka

3c - Bożena Kunikowska-Bula

3d - Klaudia Rusnarczyk

 

4a - Paweł Ignac

4b - Karolina Szyfer

4c - Zdzisława Bobyk

 

 

 

 

 

 

5a - Katarzyna Jasion

5b - Elżbieta Kocyłowska

 

6a - Renata Klobuczek

6b - Katarzyna Apolony

6c - Laura Kiersz

6d - Sylwia Smandek

6e - Alina Horak

 

7a - Katarzyna Kapustka

7b - Iwona Dziki

7c - Jolanta Bachryj-Bojnicka

 

8a - Iwona Sedlaczek

8b - Marcin Koczy

8c -  Sabina Urbaniec/Alicja Grabiec