Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

O szkole

 W jednym z sierpniowych numerów „Gazety Opolskiej” w 1962 roku pisano: „Młodzież szkolna Raciborza otrzyma we wrześniu nowy, piękny podarunek. Z dotacji państwowych wybudowano w tym mieście jeszcze jeden gmach szkolny. Nowa szkoła (…) posiada 15 sal lekcyjnych, pracownie naukowe, świetlicę, czytelnię, bibliotekę oraz salę gimnastyczną.” W pierwszej kronice szkolnej możemy znaleźć informację jak się to wszystko zaczęło: „Centralna uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego w mieście odbyła się dn. 3 IX w nowej Szkole Nr 13 przy ulicy Staszica”. Wcześniej 1 września odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem kierownika szkoły Józefa Kozika. Wrzesień był miesiącem wytężonej pracy dla wszystkich pracowników szkoły. Zagospodarowano cały budynek i jego otoczenie. Uzupełniono brakujące sprzęty, a jednocześnie odbywały się normalne zajęcia lekcyjne.

30 września 1972 roku, 10 lat po otwarciu odbyła się uroczystość nadania imienia, a patronem „Trzynastki” obrano Stanisława Staszica.

Kolejne rządy w szkole sprawowali: Józef Sznajder 1967-1970, Stanisław Czuj 1970-1971, Alfred Nowak 1971-04.1974, Andrzej Jabrzyk 04.1974-08.1974, Edward Szot 1974-1996. Od 1996 roku władzę przejęła i pełni do chwili obecnej Bogusława Małek.

 

1 września 2009, tak jak przed laty, odbyło się w naszych murach Miejskie Rozpoczęcie Roku Szkolnego. Gościliśmy prezydenta miasta Racibórz Mirosława Lenka. Uczniowie, nauczyciele i goście mieli okazję ujrzeć odremontowany, nowoczesny budynek. Piękne sale lekcyjne, kolorowe korytarze i szafki w szatni dla każdego ucznia! Przyjemnie jest pracować i uczyć się w takiej szkole.

 

25 czerwca 2010 roku odbyło się w placówce Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2009/2010, na którym pojawili się wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz, śląski kurator oświaty Stanisław Faber, prezydent Raciborza Mirosław Lenk oraz radna sejmiku śląskiego Ewa Lewandowska.

 

Obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 znajduje się 19 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, sala do projekcji filmów, świetlica, sala zabaw, biblioteka z centrum multimedialnym, sala do zajęć wyrównawczo korekcyjnych, kuchnia i stołówka, gabinety pedagoga i pielęgniarki oraz świetlica terapeutyczna. Ponadto placówka dysponuje salą gimnastyczną oraz salą do gimnastyki korekcyjnej. Do budynku szkoły przylegają trzy boiska sportowe.

W placówce prowadzone są od lat zajęcia plastyczne, informatyczne, SKS, Teatr Trzynastka oraz wydawana jest szkolna gazetka. Prowadzimy klasy realizujące rozszerzony program wychowania fizycznego przy współpracy z Miejskim Klubem Zapaśniczym UNIA w Raciborzu.

Uczniowie klas I-III biorą udział w lekcjach pływania.

Szkoła posiada swoją stronę internetową, na której umieszczane są informacje dla uczniów i rodziców oraz aktualności z życia szkolnego.

Dzieci objęte są programami unijnymi „Pij mleko", „Owoce w szkole", „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Rysmer