Regulamin zachowania na korytarzu

Regulamin zachowania się na szkolnym korytarzu

  1. Opiekę nad uczniami sprawuje dyżurujący nauczyciel.
  2. Podczas przerw spędzanych na korytarzu uczniowie zachowują się według norm powszechnie akceptowanych, stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących.
  3. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, a także podstawianie nóg, prowokowanie bójek, przepychanie się oraz organizowanie niebezpiecznych zabaw.
  4. Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną schodów.
  5. Po dzwonku zapowiadającym lekcję uczniowie ustawiają się w pary i czekają na nauczyciela przed klasą.
  6. Na korytarzu należy zachować czystość.