Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Informacje o obowiązkowych zajęciach

Na podstawie art. 154 ustawy Prawo Oświatowe ustęp 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

1.  Językiem obcym obowiązującym w szkole od klasy I  jest język angielski a drugim językiem obcym obowiązującym od klasy VII jest język niemiecki (istnieje możliwość wprowadzenia również nauki języka hiszpańskiego lub francuskiego).

2. Obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w klasach I – III są:

- edukacja wczesnoszkolna

- język angielski

- edukacja plastyczna

- edukacja muzyczna

- w-f

- informatyka

 

3.  Obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w klasach IV – VIII  są:

- język polski

- muzyka

- plastyka

- przyroda

- język angielski

- język niemiecki / hiszpański

- matematyka

- edukacja regionalna

- historia

- biologia

- WOS

- fizyka

- chemia

- geografia

- technika

- informatyka

- edukacja dla bezpieczeństwa

- edukacja ekologiczna

- doradztwo zawodowe

- zajęcia z wychowawcą

 

4 . Zajęcia dodatkowe:

- religia/ etyka  I – VIII

- basen I – III

- szachy I - VIII

- gimnastyka korekcyjna  I – IV

- zajęcia ogólnorozwojowe ( zapasy ) Unia Racibórz II – VIII

- wychowanie do życia w rodzinie IV  - VIII

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  I – VIII

- zajęcia wyrównawcze I – VIII

- dodatkowa nauka języka niemieckiego I – VI

- zajęcia logopedyczne I – III

- zajęcia socjoterapeutyczne  I – VIII