Phrasal verbs


A

attend to sth / sb - zająć się czymś / kimś
account for - wyjaśnić np. powody
act on sth - postąpić zgodnie z czymś
act up - nie działać prawidłowo
act up - źle się zachowywać (o osobie)
add up - mieć sens
answer back - pyskować, niegrzecznie odpowiedzieć
ask after someone - pytać o kogoś
ask someone out - zaprosić kogoś na randkę
attribute sth to sth - przypisywać coś czemuś, wyjaśniać coś przez coś

B

back sb up - poprzeć kogoś
base on - opierać na
be in for - czekać (gdy coś kogoś czeka); mieć zagwarantowane (coś przykrego)
be up - dziać się (w zwrocie "What"s up?")
be up for sth - mieć ochotę, reflektować na coś
be up to sb - być czyimś zadaniem
be up to sth - podołać, sprostać czemuś
be up to sth - kombinować
beat sb down - zbić cenę
beat sb up - pobić kogoś
boss around - dyrygować, rządzić się
bottle up - tłumić w sobie
break down - załamać się, popsuć się
break down - rozbić, rozłożyć
break down - wyłamać
break into - włamać się do czegoś, wedrzeć się gdzieś
break into - wybuchnąć czymś (np. śmiechem)
break into sth - zacząć nagle coś robić
break off - oderwać, odłamać (się)
break off - zamilknąć
break off with sb - zerwać (rozstać się)
break out - wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii)
break out of - wyrwać się, uciec
break through sth - przebić się przez coś
break up - zerwać, rozstać się
break up sth - przerwać, stłumić coś
bring about sth - spowodować coś, doprowadzić do czegoś
bring up - wychowywać
brush sb off - ignorować kogoś; zbyć, spławić kogoś
brush sth aside - zlekceważyć coś
brush up - odświeżyć, podszlifować
build up - zgromadzić, narastać, wzmacniać
bump into sb - wpaść na kogoś, natknąć się na kogoś
bump into sth - uderzyć w coś
bump up - zwiększyć znacznie, podbić
burst out - wybuchnąć (np. śmiechem, płaczem)
butter sb up - podlizywać się komuś

C

call at - zatrzymywać się (na stacji), zawijać (do portu)
call back - oddzwonić
call for sth - wpaść po coś
call off - odwołać
call up - powołać do wojska
calm down - uspokoić kogoś, uspokoić się
carry on (with sth) - kontynuować, nadal coś robić
cash in - realizować (np. czek), wykorzystywać coś
catch on - upowszechnić się, przyjąć się
catch on to - załapać, zrozumieć
catch sb up - dogonić kogoś, dołączyć do kogoś później
catch up - nadrobić (zaległości), dorównać (do jakiegoś poziomu)
cater for - zaspokajać potrzeby
check into - zameldować się (np. w hotelu)
check out - spojrzeć, sprawdzić
check sth / sb off - odznaczyć coś / kogoś na liście
check up on - sprawdzać, kontrolować kogoś
cheer up - rozchmurzyć się; pocieszyć
chip in - zrzucić się, dorzucić się
close down - zamknąć
close in on sb - otoczyć kogoś
come about - wydarzyć się, dojść do skutku
come across as - wydawać się
come across sth - natknąć się na coś, znaleźć coś przypadkiem
come back - wrócić, przyjść znowu
come by - napotkać, trafić na coś
come down with sth - zachorować, zapaść na coś
come from - przybywać z
come from - dochodzić skądś (np. o dźwięku, zapachu)
Come on! - Chodźże! Rusz się! No dalej!
come out - wyniknąć
come out - być wydanym, ukazać się
come out - wyjść (o zdjęciu)
come out - wyjść na jaw
come over - odwiedzić
come over - ogarnąć kogoś (np. uczucie), wstąpić w kogoś
come round - odzyskać przytomność
come round - przyjść z wizytą, odwiedzać
come round / around - zmienić zdanie
come to sth - dojść do czegoś, osiągnąć coś
come to sth - chodzić o coś, tyczyć się czegoś
come up - nadchodzić, zbliżać się
come up - zostać poruszonym, wypłynąć (o temacie rozmowy)
come up against sth - natrafić na coś (np. trudności), spotkać się z czymś
come up to sb - podejść do kogoś
come up to sth - dorównać czemuś, spełnić nadzieję
come up with - wymyślić coś, wpaść na coś
count on sth / sb - liczyć na coś / na kogoś
crop up - pojawić się, zdarzyć się niespodziewanie
cross sth out - skreślić, wykreślić coś
cry out for sth - domagać się, wymagać czegoś
cut back - zredukować
cut back - ograniczyć, zmniejszyć, zredukować
cut down (on sth) - ograniczyć
cut in - wtrącić się
cut off - przerwać, odciąć

D

deal with sb - postępować z kimś
die away - ucichnąć, zaniknąć
die out - wymrzeć, wyginąć
do by - traktować, postępować
do sth up - odnowić coś, poprawić wygląd czegoś
do up - zapiąć
do up - wystroić się
do without sth - radzić sobie, obywać się bez czegoś
drag into - wciągać
drag sth out - przeciągać coś
draw on - zaciągnąć się np. papierosem
draw on sth - opierać się na czymś, czerpać z czegoś
draw sth out - przeciągać, przedłużać coś
dress up (as) - przebrać się za
drive at sth - zmierzać do czegoś, próbować powiedzieć
drive off - odjechać
drop off - zasnąć
drop out - zrezygnować, odpaść
drop sb off - wysadzić kogoś (z samochodu)

E

eat out - jeść "na mieście"
embark on sth - rozpocząć coś (szczególnie coś poważnego)
end up - znaleźć się gdzieś (niechcący), wylądować

F

face up to - stawić czoła, zaakceptować
fall about laughing - padać ze śmiechu
fall behind - zalegać, mieć zaległości
fall down - przewrócić się
fall for - dać się nabrać
fall for someone - zakochać się
fall into - dać się złapać
fall off sth - spaść z czegoś
fall out - kłócić się
fall over - przewrócić się
feel for sb - współczuć komuś
feel like doing sth - mieć na coś ochotę
feel up to sth - czuć się na siłach do czegoś
figure out - znaleźć rozwiązanie, wymyślić, zrozumieć
fill in - wykonywać za kogoś pracę
fill in sb - poinformować kogoś, zorientować kogoś w czymś
fill in (UK), fill out (US) - wypełnić (druk, formularz)
fill up - wypełnić (pojemnik)
find out - dowiedzieć się
fish for sth - szukać czegoś
fit in - pasować

G

get along with - mieć dobre relacje z
get around to - zabrać się za coś
get at sth - zmierzać do czegoś, dawać do zrozumienia, sugerować
get away with - wywinąć się, ujść na sucho, uchodzić płazem
get back at someone - odgryźć się komuś, odpłacić się
get back to sb - skontaktować się z kimś ponownie
get back to sth - wracać do (przerwanego zajęcia)
get by - radzić sobie (finansowo), wyżyć
get down to sth - zabrać się za coś
get off - wysiąść
get on - zgadzać się, mieć dobre relacje
get on - poradzić sobie
get on - wsiąść
get out - wydostać się
get over sth - przezwyciężyć, pokonać coś
get over sth - dojść do siebie, pogodzić się z czymś
get sth over with - mieć z głowy, skończyć coś
get through - dodzwonić się, połączyć
give away - zdradzić, wyjawić
give away - oddać, rozdać coś
give in - poddawać się, ulegać komuś / czemuś
give out - rozdawać
give sth away - oddać coś, rozdać
give sth up - rzucić coś
give up - poddać się
go about - postępować
go about sth - wziąć się do czegoś
go about sth - zająć się czymś
go around - obchodzić, chodzić po (okolicy)
go by - sugerować się
go by - mijać, przechodzić
go off - zgasnąć (np. o światłach)
go off - wybuchnąć
go off - zepsuć się (o jedzeniu)
go on - dziać się
Go on! - No, dalej! Daj się skusić! (gdy chcemy kogoś do czegoś przekonać)
go on - kontynuować, ciągnąć
go out with someone - chodzić z kimś
go through sth - przejrzeć
go with sth - pasować do czegoś
grow apart - oddalić się
grow into sth - zaadaptować się do czegoś
grow out of sth - wyrosnąć z czegoś
grow up - dorastać

H

hand out sth - rozdawać coś
hang about / around - grzebać się, ociągać się
hang around - kręcić się, spędzać gdzieś czas
hang back - wahać się (z podjęciem decyzji), trzymać się z boku
hang on - czekać
hang out - przebywać, spędzać dużo czasu (w jakimś miejscu, z kimś); włóczyć się
hang up - rozłączyć się, odłożyć słuchawkę
have sb on - nabierać kogoś
have sth on - mieć coś na sobie, być ubranym w coś
hear from sb - otrzymywać od kogoś wiadomość
hit it off - polubić się z kimś
hold on - zaczekać, przerwać na chwilę
hold up - zatrzymać

K

keep away - trzymać się z daleka
keep from sth - powstrzymać się od czegoś
keep on - robić coś nieprzerwanie, nie przestawać
keep out of sth - być poza, nie mieszać się w coś
keep something from someone - ukrywać coś przed kimś
keep sth to yourself - zatrzymać, zachować coś dla siebie
keep to sth - trzymać się czegoś, ograniczyć się do czegoś
keep up - nadążać za kimś, za czymś, dotrzymywać kroku

L

lay off - zwolnić z pracy
leap at sth - ucieszyć się z czegoś
let off - darować
let sb down - zawieść kogoś
let sb out - wypuszczać, uwalniać kogoś
light sth up - zapalić
light up - rozświetlić się
link up - podłączyć, połączyć
live on sth - żyć, utrzymywać się z czegoś
live up to sth - sprostać czemuś, dorastać do czegoś
look after sb - opiekować się kimś
look back - patrzeć, spoglądać wstecz, wracać myślami do czegoś
look down on sb - patrzeć z góry na kogś, pogardzać kimś
look for sth - szukać czegoś
look forward to sth - wyczekiwać, nie móc się doczekać czegoś
look out - uważać
look sb up - odwiedzić kogoś
look sth over - rzucić okiem na coś
look sth up - sprawdzić coś, znaleźć
look through - przeglądać w poszukiwaniu
look up to sb - podziwiać, poważać kogoś

M

make for - skierować się
make sth up to sb - wynagrodzić coś komuś, zrekompensować
make of sth - zrozumieć, zinterpretować coś
make out - zrozumieć
make over - odmieniać, zmieniać
make sb out - rozgryźć, zrozumieć kogoś
make sth up - zmyślić, wymyślić coś
make up - pogodzić się
make up for sth - zastąpić, zrekompensować, odbić sobie za coś
mark down - obniżyć cenę
mark sth up / mark up sth - podwyższyć cenę
mix up - mieszać
move in - wprowadzić się
move on (to sth) - przejść do czegoś
move out - wyprowadzić się

P

pass away - umrzeć
pass out - zemdleć
pay sb back - odpłacić komuś
pick on sb - dokuczać komuś
pick sb up - odebrać
pick sb up - odebrać kogoś skądś
pick sb up - poderwać kogoś
pick up - nauczyć się, podłapać (np. język obcy)
pick up - odebrać, kupić
piss off (slang) - odczepić się
pull over - zjechać na pobocze, zatrzymać samochód
push into sth - zmuszać kogoś do czegoś, namawiać
put down - uśpić (zwierzę)
put down to sth - składać na karb, przypisywać czemuś
put forward - przedłożyć, zaproponować
put on - przybrać (np. na wadze)
put on - ubrać, założyć
put out - wyprowadzać z równowagi
put sb down - obrażać, poniżać kogoś
put sb off - zniechęcić kogoś
put sb through sth - poddać kogoś czemuś, narazić kogoś na coś
put sb up - przenocować kogoś, pozwolić mieszkać u siebie tymczasowo
put sth off - odłożyć coś, przełożyć na później
put sth out - zgasić, ugasić coś
put through to sb - połączyć z, przełączyć do kogoś
put together - skonstrułować, przygotować
put up with sth - znosić, wytrzymywać coś

R

read out - odczytać, przeczytać na głos
refer to - odwołać się do, zaglądać do
rely on / upon sb - polegać na kimś, liczyć na kogoś
rip sb off - oszukać, zedrzeć z kogoś skórę
rule out sth - wykluczyć coś
run away - uciekać
run off with - odejść
run out - kończyć się, wyczerpywać
run through sth - szybko coś sprawdzić, przelecieć przez coś (np. dokument)

S

see sb off - odprowadzić, pożegnać kogoś
see through sb - przejrzeć kogoś
see to sth - zająć się czymś, zadbać o coś
set off - wywołać, spowodować, uruchomić
set off / out- wyruszyć w podróż
set on - nasłać coś na kogoś
set someone up - wrobić kogoś, nabrać
set up sth - ustanowić, powołać, założyć coś
settle down - zamieszkać (na stałe), osiąść
settle down - ustatkować się
shoot up - podskoczyć, wzrosnąć gwałtownie
show in - wprowadzić
show off - popisywać się
show sb to sth - zaprowadzić kogoś do czegoś
show sb round / around - oprowadzić kogoś
show sb up - przynosić komuś wstyd
show sth / sb off - chwalić się kimś, czymś
show up - pojawić się
shut sth down - wyłączyć coś
shut sth down - zamknąć, zatrzymać
single out - wybrać, wyróżnić
sit back - odpoczywać w wygodnej pozycji
slow down - zwolnić, spowolnić, przyhamować
sort out - rozwiązać np. problem
split up - rozstać się
stand by - być w gotowości, czekać na wezwanie
stand by sth - trzymać się czegoś
stand out - wyróżniać się
stand sb up - wystawić kogoś, nie przyjść na spotkanie
stem from sth - wynikać z czegoś
stick with sb - trzymać się kogoś, trzymać z kimś
subject sb to sth - poddawać kogoś czemuś, narażać kogoś na coś
sum up - podsumować
switch on - włączyć
switch off - wyłączyć

T

take after sb - przypominać kogoś, być podobnym
take against sb - nabrać niechęci do kogoś
take back - cofnąć coś, co się powiedziało
take in - zrozumieć, pojąć, przyjąć
take in - oszukać, nabrać
take off - wystartować
take off sth - naśladować coś
take on sb - przyjmować, zatrudniać
take to sb - polubić kogoś
take up - podjąć, przyłączyć się
take up sth - zacząć coś robić, uprawiać np. sport
talk sb into sth - przekonać kogoś do zrobienia czegoś, namówić
talk sth over - przedyskutować coś
tamper with sth - majstrować przy czymś, grzebać w czymś
tell off - zbesztać
think back - przypominać sobie
think sth over - rozważyć, przemyśleć coś
throw away / out - wyrzucić
throw up - wymiotować
tinker with sth - dłubać przy czymś, majstrować
touch down - wylądować
touch on sth - napomknąć, wspomnieć o czymś
toy with - bawić się (jakimś pomysłem, myślą), myśleć o czymś niezbyt poważnie tuck sb in / up - okryć, opatulić kogoś (zwłaszcza dziecko)
turn around / round - odwrócić się
turn down sth - odrzucić coś (np. kandydaturę, ofertę)
turn into sth - zamienić (się) w coś, przekształcać
turn off - wyłączyć
turn on - podniecać
turn on sb - rzucić się na kogoś, zaatakować
turn out - przyjść, pojawić się
turn out - potoczyć się, wypaść
turn up - pojawić się
turn up - podkręcić, zrobić coś głośniej

W

wake up - budzić (się)
ward off - odstraszać, odpędzać
watch out - uważać
wear on - mijać, ciągnąć się
while away - zabijać czas, skracać sobie oczekiwanie (na coś)
work on sth - robić coś, pracować nad czymś
work out - ćwiczyć, "pakować"
work out - wydedukować, znaleźć rozwiązanie, rozpracować
work out - wyjść (o wyniku, kosztach), wynosić
write off sth / sb - skreślić coś, kogoś
write up - spisać