Wyniki klasyfikacji

Podsumowanie klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2017/2018:

Najwyższą średnią uzyskali: Milena Gnot kl.7c śr. 5,88, Laura Lazar kl. 5b śr. 5,85, Bartosz Thomas kl. 5b śr. 5,85 i Laura Papiernik kl. 7b  śr. 5,75. Serdecznie gratulujemy! Najlepsi uczniowie pod linkiem Wzorowi uczniowie

Klasy I-III

ogółem - 209 uczniów

frekwencja - 91,2%

liczba klasyfikowanych - 208

promowanych -208

Klasy IV-VI

ogółem - 237 uczniów

frekwencja - 91,3%

śr. klasy - 4,2

liczba klasyfikowanych - 237

promowanych - 231

niepromowanych - 6

liczba uczniów bez oceny ndst - 231

liczba uczniów z ocenami ndst - 6

Zachowanie wzorowe - 62 uczniów

bardzo dobre - 106 u.

dobre - 36 u.

poprawne - 25 u.

nieodpowiednie - 5 u.

naganne - 3 u.