Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

V Raciborskie Dni Nauki Techniki

26 października klasy 6 a z p. L. Kiersz i 5 b z p. V. Urbas odwiedziły wystawę techniczną towarzyszącą V Raciborskim Dniom Nauki i Techniki. Terenem wystawy był  Zespół Szkół Mechanicznych i Zamek Piastowski w Raciborzu. Zwiedzając wystawę uczniowie zobaczyli m. in. prace wykonane przez uczniów  technicznych szkół  średnich, prace dyplomowe studentów automatyki i robotyki PWSZ, ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne, pracownie przedmiotowe i pokazy działania różnych urządzeń.