Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Nauka bez tajemnic

30 października uczniowie klasy 5 b i 6 b w ramach kółka biologiczno – chemicznego uczestniczyli w zajęciach w Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska PAN w Raciborzu, która powstała w 2000 roku z inicjatywy pana dr Jana Dudy. 

Zajęcia prowadziła p. Elżbieta Skrzymowska, która jest pracownikiem Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. 

Uczniowie zapoznali się z budową i działaniem mikroskopu elektronowego. Mieli też możliwość porównania obserwacji prowadzonej pod mikroskopem optycznym i elektronowym.

V. Urbas