I semestr za nami!

29 stycznia o godz. 10.00 rozpoczął się apel wychowawczy podsumowujący wyniki w nauce uczniów klas IV-VI. W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 330 uczniów, w tym do klas IV-VI - 148. Wszyscy zostali klasyfikowani.  30 uczniów otrzymało ocenę wzorową z zachowania. Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 otrzymali w nagrodę od Dyrektora szkoły przypinki z napisem Wzorowy uczeń. Nazwiska wyróżnionych uczniów znajdują się pod linkiem Wzorowi uczniowie.

Następnie wręczono dyplomy i puchary klasom, które wyróżniły się w zbiórce monet w akcji Góra Grosza. Nagrodzono klasy Ib, IIIb oraz IIIa.

Opiekunki Teatru Trzynastka przyznały dyplomy najlepszym aktorom w różnych kategoriach.

Na koniec głos zabrała Katarzyna Szot, przedstawiła drużynę dziewcząt, która zajęła II miejsce w Mini koszykówce dziewcząt. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!