Organizacji żywienia i zasad odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce

ZARZĄDZENIE nr 1/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie: organizacji żywienia i zasad  odpłatności  za korzystanie z posiłków w stołówce  Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu