Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

1. Opłaty za obiady za kwiecień 2017 r. 

Uczniowie: 64,00 zł           

Nauczyciele: 112,00 zł

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.04.2017 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

  • Zaproszenie na bezpłatne badanie wzroku

Ogólnopolska sieć gabinetów i salonów optycznych "Doktor Marchewka" zaprasza na bezpłatne badania wzroku. Szczegóły w pliku do pobrania u dołu strony.

22.09.2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. R. Kincla w Raciborzu odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, w którym uczniowie naszej szkoły zajęli ponownie wysokie miejsca:

Im. Miłosz Kędzior,

IIm. Magdalena Górecka,

IVm. Milena Gnot.

W klasyfikacji szkół podstawowych zajęłiśmy I miejsce. Uczniowie zostali przygotowani przez K. Jasion. Gratulujemy serdecznie!

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
czytaj więcej
  • Zarządzenie dyrektora

Racibórz 13.09.2016                                                                                                                                                   

 

Zarządzenie nr 8/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 12 września 2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017  w dniach:
31.10.2016,   2.05.2017,  16.06.2017,  22.06.2017.

§ 2

W ww. dniach czynna będzie świetlica szkolna , zapewniając opiekę nad uczniami, którzy zostaną zgłoszeni w terminach podanych przez wychowawców .

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz o  organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Szkoły

 

  • Ogłoszenie

Uwaga uczniowie oraz rodzice/opiekunowie.
W środę, 14 września 2016r., o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury Przy ul. Chopina 21 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki za II semestr roku szkolnego 2015/2016.
Stypendyści to uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,5 i min. b. dobrą ocenę z zachowania. Proszę, aby nagrodzeni uczniowie przybyli ok. godziny 16:50, by punktualnie rozpocząć galę.

  • List do Uczniów

Rzecznik Praw Dziecka napisał list do  wszystkich Uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. List do pobrania poniżej.

  • Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 września 2016 r.:

godzina 8:30 – klasy II-VI
godzina 9:30 – klasy I

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców!

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 czerwca 2016 r. to wyjątkowy dzień dla szóstoklasistów naszej szkoły. Kończą nie tylko rok szkolny, ale szkołę podstawową. O godzinie 17.00 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła się staropolskim polonezem w wykonaniu absolwentów. Można było podziwiać piękno i grację dziewcząt oraz szyk i elegancję chłopców.

Po powitaniu  i odśpiewaniu hymnu nastąpiło podniosłe przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. Dyrektor B. Małek pogratulowała młodzieży ukończenia szkoły i życzyła sukcesów w dalszej nauce.

Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi, a ich rodzice otrzymali z rąk dyrektora listy gratulacyjne i podziękowania. 

Pożegnanie klas szóstych
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl