Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

1. Opłaty za obiady za czerwiec 2017 r. 

Uczniowie: 56,00 zł           

Nauczyciele: 98,00 zł

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.06.2017 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017


Dziś 24 czerwca, zaczynamy długo wyczekiwane wakacje. Po trudnych 10 miesiącach w końcu mamy czas na odpoczynek. Wczoraj oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny, a dziś możemy poświęcić cały wolny czas na rzeczy, które lubimy robić najbardziej. 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
czytaj więcej
  • Zakończenie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się o godz. 9.00 (plac szkolny).

Zakończenie roku szkolnego
  • List Rzecznika Praw Dziecka

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

szukam wakacyjnych liderów. Nie muszą być najwięksi i najsilniejsi, dobrego lidera cechuje przede wszystkim mądrość i odpowiedzialność za członków grupy. Lider, to ktoś kto wstawi się za słabszym, zareaguje na krzywdę innych, dostrzeże niebezpieczeństwo, powie „nie” zbędnemu ryzyku. Czy są wśród Was tacy? Nie mam wątpliwości, że tak!
Zakończenie roku szkolnego to najwłaściwszy moment, aby zwrócić Waszą uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Moi drodzy, bezpieczeństwo to nie puste hasło, slogan czy internetowy hasztag, który wymyślili dorośli, aby uprzykrzyć wam wakacje. Za tym słowem kryje się najwyższa troska o to, aby wasz – nie ma co ukrywać - najlepszy czas w roku, upłynął bez niepotrzebnych problemów.
W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – „Odwaga ratuje życie” (www.odwagaratujezycie.pl). Odwaga to nie brak strachu przed skokiem do nieznanej wody, to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.
Pamiętajcie, że wokół macie dorosłych, których zawsze możecie poprosić o pomoc. Warto słuchać ich rad, rozmawiać, nie dąsać się, że czegoś zabraniają. Ich też, kilka lub kilkanaście lat wcześniej ktoś ostrzegał przed wakacyjnymi niebezpieczeństwami. Do Waszej dyspozycji jest bezpłatna linia Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.
Przy okazji, apeluję do dorosłych o stworzenie podczas wakacji możliwie najlepszych warunków do wypoczynku dzieci. Niezależnie, czy bawią się na placach zabaw (pamiętajmy o stanie technicznym!), czy pod opieką wychowawców na koloniach i obozach (wierzę, że dacie radę jak co roku!) - dorośli mają obowiązek respektować prawa najmłodszych, a te zaczynają się od ludzkiego szacunku.

Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!
Wakacyjni liderzy – trzymam za was kciuki!

Wasz Rzecznik
Marek Michalak

  • Wyniki klasyfikacji

Stan uczniów w klasach I-VI: 398

klasyfikowanych: 398                                         nieklasyfikowanych: -

promowanych:     394                                         niepromowanych: 4

 

1.Ilość ocen opisowych w klasach I-III: 226

2.Liczba poszczególnych oceny z zachowania w klasach IV-VI:

            Wzorowe: 51

            Bardzo dobre: 59

            Dobre: 45

            Poprawne: 14

            Nieodpowiednie:3

            Naganne: 0

3. Średnie ocen poszczególnych klas: IVa - 4,47, IVb - 4,75, IVc - 4,37, Va - 4,13, Vb - 4,08, VIa - 3,7, VIb - 4,5, VIc - 4,43. Wkrótce w zakładce Wzorowi uczniowie nazwiska wyróżnionych uczniów.


Najwyższą średnią w szkole uzyskała Milena Gnot, uczennica VIc - 5,91. Kolejne miejsca zajęły Laura Papiernik z VIb - 5,83, Magdalena Górecka z VIc - 5,75 i Laura Lazar z IVb - 5,75. Gratulujemy serdecznie. Brawo dziewczyny!

Wyniki klasyfikacji
  • Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?
Przypominamy rodzicom zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.
 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:
 
Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 
kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej
 
Kwota ta stanowi dochód Organu Prowadzącego Szkołę. Numer rachunku na który należy wpłacić pieniądze zostanie podany po ostatecznych ustaleniach.
 
Podstawa prawna:
 
Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 
Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 
do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,
 
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

14 czerwca 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali mnóstwo konkurencji, w których mogli się zmierzyć wszyscy uczniowie klas I-VI. Wśród nich były: strzały do bramki tyłem, rzuty woreczkami, dart, rzuty obręczą, skoki obunóż dodawane, unihokej, rzut piłką do kosza, płachta punktowa,. Rozegrano także mecze w dwa ognia i piłki plażowej. Uczniowie gromadzili punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach. Wyniki zostaną podane w dniu zakończenia roku szkolnego. Wtedy dowiemy się kto zdobędzie puchar.

Dzień Sportu
czytaj więcej

6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu odbył się powiatowy  konkurs "Mistrz Rozrywek Umysłowych" dla klas pierwszych. W zmaganiach wzięło udział dziewiecioro  najlepszych pierwszoklasistów. Poziom zadań był niezwykle trudny i wymagał ogromnego skupienia. Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Hanna Rowińska z klasy 1b, którą przygotowała Pani Małgorzata Młynarczyk. Serdecznie gratulujemy!

Mistrzyni Rozrywek Umysłowych
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl