Jesteś tu: » Strona startowa

 

 

 

1. Opłaty za obiady za czerwiec 2017 r. 

Uczniowie: 56,00 zł           

Nauczyciele: 98,00 zł

Wpłaty  proszę dokonać  do 10.06.2017 r. na konto szkoły:

 ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

 • Mamy już finalistkę konkursu!

Martyna Czerniak, biorąca udział w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, została zakwalifikowana do trzeciego, ostatniego etapu. Jest uczennicą Justyny Wydry. Gratulujemy serdecznie! Brawo Martyna!

Mamy już finalistkę konkursu!

WYNIKI KLASYFIKACJI PÓŁROCZNEJ 2015/2016

             Stan uczniów w szkole: 406

         klasy I-III 244;      klasy IV-VI 162;

 

Klasyfikowanych:406

Niesklasyfikowanych : -

Liczba uczniów w klasach IV-VI bez ocen niedostatecznych: 159

 

Liczba uczniów w klasach IV-VI z ocenami niedostatecznymi: 3

 

Liczba uczniów z jedną oceną niedostateczną: 2

 

Liczba uczniów z dwiema ocenami niedostatecznymi: 1

 

Liczba uczniów z trzema i więcej ocenami niedostatecznymi: 0

Liczba uczniów z zachowaniem:

Wzorowym: 45

Bardzo dobrym: 71

Dobrym: 29

Poprawnym: 13

Nieodpowiednim: 1

Nagannym: 0

 

Średni procent frekwencji w szkole: 93,65%

Średnia ocen poszczególnych klas:

IV a 4,34;  IV b 4,33; 

V a 3,9;  V b 4,4;  V c 4,3;

VI a 3,85;  VI b 4,77; VI c 4,1

Średnia ocen w szkole : 4,24


Lista uczniów wzorowych pod linkiem: Wzorowi uczniowie. Najlepszych uczniów nagrodzono dyplomami na szkolnym apelu.

Gratulujemy wszystkim!

Wyniki klasyfikacji
czytaj więcej
 • Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE  5/2015/2016

 z dnia 5 stycznia 2016 r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W RACIBORZU

w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 13  w Raciborzu

 dziennika elektronicznego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), w związku z § 20a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Od 18 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Raciborzu dzienniki lekcyjne, w których dokumentuje się w poszczególnych oddziałach przebieg nauczania w danym roku szkolnym, prowadzone będą wyłącznie w formie elektronicznej, zwane są dalej "dziennikiem elektronicznym" lub „e-dziennikiem” .
 2. Jedynie świetlica dokumentuje pracę w dzienniku papierowym do końca roku szkolnego 2015/2016.
 3.  Zobowiązuję wszystkich nauczycieli realizujących zajęcia w Szkole Podstawowej nr13  w Raciborzu do bieżącego i systematycznego prowadzenia dziennika elektronicznego w ramach systemu Uonetplus firmy VULCAN – adres internetowy https://uonetplus.vulcan.net.pl/raciborz/. W szczególnych przypadkach wpisy w dzienniku elektronicznym mogą być dokonane nie później niż w ciągu dwóch dni od terminu ich bieżącego wpisu.
 4.  Zobowiązuję nauczycieli do nieudostępniania innym osobom loginów i haseł umożliwiających dostęp do dziennika elektronicznego oraz taką pracę z dziennikiem elektronicznym, która uniemożliwia dostęp do zasobów dziennika elektronicznego osobom postronnym.
 5. Wgląd do dziennika elektronicznego poprzez konto nauczyciela, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) mogą mieć tylko i wyłącznie w obecności nauczyciela, poprzez konto którego nastąpił dostęp do zasobów dziennika elektronicznego i w zakresie przez niego ustalonym.
 6. Inne osoby niż nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z odrębnych przepisów, uzyskać dostęp do zasobów dziennika elektronicznego tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  w miejscu i zakresie przez niego ustalonym, w obecności Dyrektora lub wskazanej przez niego osoby.
 7. Dane osobowe zawarte w elektronicznym dzienniku lekcyjnym podlegają ochronie prawnej wynikającej między innymi z przepisów o ochronie danych osobowych i w związku z tym stworzenie możliwości dostępu do dziennika elektronicznego osobom postronnym, podlega karom wynikającym z Kodeksu pracy, a w szczególnym przypadku także innych przepisów prawa.

 

 

§2

 1. Zobowiązuję wszystkich członków Rady Pedagogicznej do zapoznania się z załącznikiem do niniejszego zarządzenia – „Procedurą prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania”.

§3

 1.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§4

 1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

 

 Dyrektor Szkoły – Bogusława Małek

GWIAZDKOWY TURNIEJ  DWÓJEK SIATKARSKICH DZIEWCZĄT - 22.12.2015r.

HALA ARENA-RAFAKO

 

I miejsce                           

Wilusz Wiktoria - Śmietana Wiktoria

II miejsce                                 

Czerniak Martyna - Jurczyk Marta                          

III miejsce             

Pławecka Wiktoria - Brzenczka Joanna

IV miejsce

Siwak Laura - Winkler Nicola   

Gratulujemy!   

Ogromny sukces naszych siatkarek!
czytaj więcej
 • Życzenia świąteczne

Niech Gwiazda Betlejemska świeci Wam na Waszej drodze jasno,

żebyście nie zbłądzili i zawsze obierali właściwy kierunek.

Niech Was prowadzi po bezpiecznych drogach Waszego życia.

Niech Nowy Rok przyniesie same miłe chwile, sukcesy i spełnienie marzeń, nawet tych najskrytszych.

 Wszystkie wyzwania, które podejmiecie, niech zakończą się sukcesem i powodzeniem.

Bądźcie silniejsi i dojrzalsi, ale nigdy nie traćcie dziecięcej wrażliwości i ufności – nadal wypatrujcie pierwszej gwiazdki i wierzcie w Świętego Mikołaja. A pod choinką znajdźcie mnóstwo prezentów, o których marzyliście.

Wszystkiego dobrego – ciepłych i miłych Świąt dla Was, Waszych Rodziców i najbliższych!


Życzy

Bogusława Małek

Dyrektor Szkoły

Życzenia świąteczne

17 grudnia rozstrzygnięto szkolny konkurs na ozdoby świąteczne. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: bombka, stroik, choinka, anioł i kartka. 

Konkursy bożonarodzeniowe rozstrzygnięte!
czytaj więcej

Niedawno nasi uczniowie gościli w Ostrawie, a w czwartek do SP13 przyjechali goście z Zakladni Skola. Przyjechali specjalnie, by zobaczyć przedstawienie przygotowane przez Teatr Trzynastka. Wzięli też udział w zabawach z patyczkami. Budowali wspólnie z uczniami klasy VIc szkieletowe modele wielościanów, oraz inne bardzo ciekawe konstrukcje. Po przedstawieniu mieli możliwość własnoręcznego przygotowania bombki pod kierunkiem pań ze świetlicy szkolnej.

Wizyta uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl