Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

12.09.2018

- organizacja roku szkolnego 2018/2019;

- plan pracy szkoły;

- kalendarz imprez szkolnych;

- dokumenty szkolne;

- dostosowania wymagań na poszczególnych przedmiotach;

- wybór trójek klasowych;

- poinformowanie o formach pomocy pychologiczno - pedagogicznej

- sprawy bieżące;

2.

7.11.2018

- zapoznanie i przypomnienie procedur szkolnych;

- kiermasz świąteczny;

- mikołajki;

- sprawy bieżące;

3.

12.12.2018

 

- poinformowanie o ocenach niedostatecznych na koniec I semestru;

- sprawy bieżące;

4.

23.01.2019

- podsumowanie I semestru roku szkolnego 2018/2019;

5.

13.03.2019

- sprawy bieżące

- sprawdzian ósmoklasisty;

6.

15.05.2019

- poinformowanie o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego;

- podsumowanie roku szkolnego;