Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za styczeń 2019 r.
Uczniowie: 105,00 zł
Nauczyciele: 168.00 zł
Wpłaty  proszę dokonać do 10.01.2019 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Aktualności