Liczba mnoga rzeczowników

Liczba mnoga rzeczowników.

1. Generalną zasadą jest to, że aby utworzyć liczbę mnogą rzeczownika należy do rzeczownika w liczbie pojedynczej dodać literkę     - s:
a dog     -  dogs
a week  -  weeks
a car     -  cars
a bed    -  beds

2. Jeśli rzeczownik kończy się literami - ch - s - ss - sh - x -o , wtedy rzeczownik ma końcówkę   - es:
a dress  -   dresses
a box     -   boxes
a bush   -   bushes
a bus     -   buses
a watch  -  watches
a tomato -  tomatoes

Są jednak wyjątki od tej zasady (głównie wyrazy obcego pochodzenia):
a piano   -  pianos
a photo   -  photos
a zero     -  zeros
a kilo      -  kilos
a kimono - kimonos

3. Rzeczowniki o końcówkach  -f i - fe  w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę  - ves:
a wife   -  wives
a knife  -  knives
a shelf  -  shelves
a wolf   -  wolves

Także i od tej zasady istnieją wyjątki:
a chief  -  chiefs
a handkerchief  -  handkerchiefs
a roof  -  roofs
a cliff   -  cliffs
a belief -  beliefs

4.  Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na  - y, ale wcześniej występuje spółgłoska, wówczas y w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę  - ies:

a lady  -  ladies
a city  -   cities
a country -  countries
a story  -  stories

Jeśli jednak ostatnią literę y poprzedza samogłoska, to w liczbie mnogiej dodajemy końcówkę - s :
a day  -  days
a boy  -  boys
a key  -  keys

5.   Wyjątki:
a man      -   men    (mężczyźni)
a woman  -   women  (kobiety)
a child      -   children  (dzieci)
a person   -   people   (ludzie)
a die         -   dice    (kości do gry)
a mouse    -  mice    (myszy)
a louse      -   lice     (wszy)
a foot        -   feet    (stopy)
a tooth      -   teeth   (zęby)
a goose     -   geese  (gęsi)
an ox         -   oxen   (woły)

Część rzeczowników ma taka samą postać w liczbie mnogiej jak w liczbie pojedynczej:
a fish      -  fish (ryba, ryby)
a sheep  -   sheep  (owca, owce)
a deer    -   deer  (jelenie)
a species - species (gatunek, gatunki)
a swine   -  swine (świnia, świnie)
a fruit      -  fruit  (owoc, owoce)
a carp     -  carp  (karp, karpie)

6.  A oto rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej:
Clothes
Police
Family
Trousers
Jeans
Pyjamas
Shorts
Binoculars
Scales
Scissors
Spectacles
Arms(weapons)
Damages(compensation)
News
Physics
Politics
Statistics
Earnings
Greens(vegetables)
Grounds
Outskirts
Savings
Stairs
Surroundings

7.   Rzeczowniki zbiorowe:
people  (ludzie)
crowd   (tłum)
family   (rodzina)
crew    (załoga)