Alfabet fonetyczny


Samogłoski   (wovels)

ɑː
 długie  „a”                                                        np.   car, far, March
æ
dźwięk pośredni między „a”/„e”                       np.   apple, back, cat
ɪ
dźwięk pośredni między „i” /„y”                      np.   English, it, live

 długie  „i”                                                         np.   we, tree, sea
ɒ
podobny do „o”, wydobywany z tylnej części jamy ustnej      np.  dog, body, rock
ɔː
podobny do „o”, ale znacznie dłuższy, wydobywany z tylnej części jamy ustnej   np.  awful, ball, floor
ʊ
krótkie „u”                                                         np.   book, could, put

długie  „u”                                                         np.   fool, move, true
ɜː
długie  „e”                                                          np.    bird, hair, learn
ʌ
krótkie, ścieśnione „a”  (pomiędzy a/o)             np.   blood, love, mother
ə
krótkie, ścieśnione „e”                                       np.   about, given, supportDwugłoski   (diphthongs)


 „aj”                      np.   bye, light, my

 „au”                     np.  brown, cow, now       

„ej”                       np.  eight, make, say

podwójne „e” długie i krótkie     np.   hair, fair, there
əʊ
„eu”                       np.  go, no, phone
ɪə
 „ie”                       np.  beer, ear, near
ɔɪ
 „oj”                       np.  boy, coin, point
ʊə
 „ue”                      np.  fewer, newer, sewer
Spółgłoski   (consonants)

ʃ
dźwięk pośredni między „sz” / „ś”                np.   fashion, shut, sure
ʒ
dźwięk pośredni między „ż” / „ź”                 np.   division, usually, visual
ŋ
„ng”                                                                np.   king, long, sing

dźwięk pośredni między „cz” a „ć”               np.   catch, chocolate, teacher
θ
wymawiany jak „f” z koniuszkiem języka między zębami    np.   mouth, thanks, three
ð
wymawiany jak „w” z koniuszkiem języka między zębami   np.   father, other, together

dźwięk pośredni między „dż” / „dź”              np.   joke, gentle, page
v
„w”                                                                 np.   give, move, van
w
„ł”                                                                   np.  between, want, what