Opisz rutynowy dzień.

Daily routine

I usually / always/ often   get up at ........ o'clock  -  zazwyczaj/ zawsze/ często    wstaję o godzinie ............
I wake up at .......    -   budzę  się  o ...............
I get ready for  school  - szykuję sie do szkoły
I make my bed        -   ścielę łóżko
I do exercises          -  ćwiczę
I wash my face        -  myję  twarz
I wash my hair        -  myję włosy
I  dry my hair          -  suszę włosy
I brush / comb my hair  -  szczotkuję / czeszę włosy
I brush my teeth      -   myję (szczotkuję) zęby
I have / take a shower    -   biorę prysznic
I have / take a bath         -  kąpię się
I get dressed           -   ubieram się
I have / eat  breakfast  -   jem śniadanie
I have my morning tea / coffee / cocoa / juice  -  piję swoją poranną herbatę / kawę / kakao / sok
I watch morning news / TV/ favourite programme/ music TV - oglądam poranne wiadomości/ TV/ ulubiony program
I listen to the radio / music   -    słucham radia/ muzyki
I let the dog / I walk the dog -    wypuszczam psa / idę na spacer z psem
I feed the dog/ animals         -     karmię psa / zwierzęta
I play with .........                   -     bawię się z ...............
I leave for  school                 -    wychodzę do szkoły
I go to  school                       -    idę do szkoły
I go to  school by bus / by tram / by train / by car / on foot / on a bike / on a motorbike /scooter - jadę do szkoły autobusem / tramwajem / pociągiem / samochodem / piechotą / na rowerze / na motocyklu / skuterem
I work / study/ learn  from   .............   to ...................    - pracuję / uczę się  od godziny ........... do ..................
I start my classes / work at ..............     -    zaczynam lekcje / pracę o ................
I finish my classes / work at ..............   -    kończę lekcje / pracę o  ............
I have lunch / second breakfast at          -    jem lunch / drugie śniadanie o  ..................
I finish my  school lessons at .............   -    kończę lekcje o  .........................
I go / get  home at .....................   -   wracam do domu o ...................
I make dinner          -  robię/ szykuję   obiad
I eat / have dinner   -   jem obiad
I relax                           -    odprężam się
I browse the internet    -    surfuję w internecie
I check e-mails             -    sprawdzam pocztę internetową
I watch TV/ listen to music / read a book  - oglądam TV / słucham muzyki / czytam kasiążkę
I do my homework      -    odrabiam zadanie domowe
I learn  / study              -     uczę się
I do housework            -     wykonuję prace domowe
I do shopping               -     robię  zakupy
I meet my friends         -    spotykam się z przyjaciółmi
I go out                        -     wychodzę gdzieś
I go to the gym            -     wychodzę na siłownię / do klubu sportowego
I have supper               -     jem kolację
I go to bed / go sleep   -     idę spać

then / later / next / after that   -  potem / później / następnie

in the morning  -  rano
at noon    -  w  południe
in the afternoon  -  po południu
in the evenivg     -  wieczorem
at night        -    w nocy
at midnight  -    o  północy