Przedstawiamy się.

What's your    name?                                (Jak się Pani/ Pan nazywa? Jak się nazywasz?)
                     first name/ first names?        (Jak masz na imię?/ twoje imiona)            
                     surname/ family name?        (Jakie jest twoje nazwisko?)
                     maiden name                       (nazwisko panieńskie)
    
Where are you from?/ Where do you come from?     (Skąd jesteś/ pochodzisz? Skąd Pani/ Pan pochodzi?)
I'm from Poland/ I come from Poland                        (Jestem/ pochodzę z Polski)

What's your nationality?         (Jakiej jesteś narodowości?)         I'm Polish.   (Jestem Polką/ Polakiem)

How old are you?  (Ile masz lat?)                                     I'm ..................... (years old). (Mam ................ lat)
What's your age?   (Ile masz lat/ jaki jest twój wiek?)      I'm   ............................  .

Where do you live?  (Gdzie mieszkasz?)    
I live in Poland / I live in Racibórz /I live in Opawska Street.   (Mieszkam w Polsce / Raciborzu / na ul. Opawskiej)

What's your   address?                                              (Jaki jest  ....    twój adres zamieszkania?)
                    street (name)                                        (ulica / nazwa ulicy)
                    building No. (number)/ house No.          (numer budynku / domu)
                    town                                                    (nazwa miasta)
                    postcode  GB / zip code US                   (kod pocztowy)
                    telephone /phone number (home /mobile(cellular) phone number) (nr telefonu domowy / komórkowy)
                    e-mail address                                       (adres poczty elektronicznej)
                    passport /ID (Identity card) number        (numer paszportu / dowodu osobistego)
                   date of birth                                           (data urodzenia)
        
What do you do?                                                       (Co porabiasz?  Czym się zajmujesz?)
I am a student. I learn.  I go to the primary school.       (Jestem uczniem. Uczę się. Chodzę do szkoły podstwowej.)
What's your favourite school  subject?                         ( Jaki jest twój ulubiony przedmiot?)
My favourite sschool subject (s)  is/ are ..............................      I like ........................................................

j.polski - Polish, j. angielski - English, historia - history, matematyka - maths (mathematics), przyroda - science, plastyka - art, technika - crafts, w-f - P.E. (physical education), informatyka - I.T. (information technology/ computer studies), muzyka - music, religia - religious education, kólko zainteresowań - club (np. theatre club, sport club etc.)
     
       
Do you have a brother or a sister?   (Masz brata lub siostrę?)  Yes, I do.  I have ..............
                                                                                                   No, I don't.
Do you have any siblings?               (Masz rodzeństwo?)

Do you have a pet?                           (Masz zwierzaka?)           Yes, I do.  I have ..............
                                                                                                    No, I don't.
    
      
What's your hobby? / What do you like to do  in your free time? /  How do you spend your free time?
( Jakie masz hobby?  / Co lubisz robić w wolnym czasie ? /  Jak spędzasz swój czas wolny? )
My hobby is ................................   I like to ...................................    ( moje hobby to ........ / lubię  .......... )

czytanie - reading, fotografia - photography, gotowanie - cooking, informatyka - computing, jazda na rowerze - cycling, jazda na łyżwach - skating, majsterkowanie - DIY (Do it yourself),  malowanie -  painting, muzyka - music,  nurkowanie - diving, oglądanie telewizji - watching television, oglądanie filmów - watching films, ogrodnictwo - gardening, podróżowanie - travelling, pływanie - swimming, robienie na drutach - knitting, robienie zdjęć - taking photos, rysowanie - drawing, słuchanie muzyki - lestening to music,  sporty ekstremalne - extreme sports, tańczenie - dancing, wspinaczka - climbing, zbieranie monet - coin collecting, zbieranie znaczków - stamp collecting, wędkarstwo - fishing