Przymiotniki

PRZYMIOTNIKI

good ( dobry ) – bad ( zły )

big/ large/ huge ( duży ) – small / little ( mały )

long (długi ) – short ( krótki )

young (młody ) – old ( stary )

light / bright ( jasny ) – dark ( ciemny )

light ( lekki ) – heavy ( ciężki )

new ( nowy ) – old ( stary )

strong/ powerful ( silny/ mocny ) - weak ( słaby )

cold ( zimny ) - hot ( gorący )

wise / intelligent (mądry, inteligentny) – stupid / foolish / silly (głupi,durny)

beautiful ( piękny ) - ugly ( brzydki )

lovely ( śliczny ) - horrible ( straszny , okropny )

pretty/ handsome ( ładny,śliczny; przystojny ) - awful (koszmarny , ohydny )

clean ( czysty ) – dirty ( brudny )

tall ( wysoki ) – short ( niski )

high ( wielki,wysoki) – low ( niski)

rich ( bogaty ) – poor ( biedny )

slow ( wolny ) – fast / quick ( szybki )

warm ( ciepły ) – cool (chłodny )

wet ( mokry ) - dry ( suchy )

easy ( łatwy ) – difficult / hard ( trudny )

happy ( szczęśliwy ) – unhappy ( nieszczęśliwy); sad ( smutny )

interesting ( interesujący ) – boring ( nudny )

calm / quiet ( cichy,spokojny) – noisy / loud (głośny,hałaśliwy)

ill / sick ( chory ) – well / healthy ( zdrowy)

hard ( twardy ) – soft ( miękki)

deep ( głęboki ) - shallow ( płytki )

fat / thick ( gruby,tłusty) – slim / thin (chudy , szczupły)

sharp ( ostry ) – blunt / dull (tępy )

wide ( szeroki ) - narrow ( wąski )

present ( obecny ) - absent ( nieobecny )

false ( fałszywy ) - true ( prawdziwy )

up ( góra ) – down ( dół )

left ( lewy ) - right ( prawy )

over ( nad ) – under ( pod )

inside ( wewnątrz ) - outside ( na zewnątrz )

wild ( dziki ) - tame (oswojony )

brave ( śmiały,odważny ) - cowardly ( tchórzliwy )

clever ( bystry, inteligentny ) – dump ( tępy )

fresh/ new/ recent ( świeży/ nowy/ niedawny) - rotten (zgniły)

colourful (kolorowy) – pale ( blady)

dangerous (niebezpieczny) - safe ( bezpieczny)

different; other; another- różny/ inny; inny/ drugi; kolejny/ inny

amusing, entertaining – rozrywkowy, zabawny

wonderful, marvelous, amazing, astonishing; gorgeous – cudowny, wspaniały, zdumiewający; przepiękny

angry; nervous; irritable; impulsive – zły/ wściekły; nerwowy; drażliwy; popędliwy

beautiful,; pretty; attractive; fine; nice; splendid – piękny; ładny; atrakcyjny; ładny; miły/ ładny; znakomity

bad; wrong; evil; harmful; poisonous; immmoral; dishonest; false; improper- zły; zły/ niewłaściwy; zły; szkodliwy; trujący; niemoralny/ nieetyczny; nieuczciwy; fałszywy; nieodpowiedni/ niestosowny

careful; watchful; thorough; safe; sure – uważny/ ostrożny; czujny/ baczny; sumienny/ dokładny; bezpieczny/ ostrozny; pewny/ niezawodny

careless; reckless; impulsive; rash; hasty – niedbały/ nieostrożny; lekkomyślny/ brawurowy; impulsywny/ popedliwy; nierozważny/ pochopny; pośpieszny/ porywczy/ popędliwy

big; large; huge; enormous; great; vast; gigantic; colossal – duży; wielki/ olbrzymi; ogromny; wielki/ wspaniały; rozległy/ ogromny; gigantyczny/ olbrzymi; kolosalny/ olbrzymi

horrible; terrible; dreadful; unpleasant – straszny; przerażający; okropny; nieprzyjemny