Past Simple

PAST SIMPLE TENSE

Jest to czas przeszły dokonany, który bardzo często dokładnie określa moment, w którym nastąpiła dana czynność w przeszłości.

Najczęściej używane przysłówki częstotliwości występujące na końcu zdania :

yesterday – wczoraj

the day before yesterday – przedwczoraj

last week – zeszły tydzień

last month – zeszły miesiąc

last year – zeszły rok

X ago – X temu

10 days ago – 10 dni temu

6 minutes ago – 6 minut temu etc.

 

Zdania twierdzące

PODMIOT +        CZASOWNIK + ....... + PRZYSŁÓWEK     

                    regularny        nieregularny

                        (-ed )      ( II forma czasownika )

Tom  cleaned his hands ten minutes ago.

We    went to the cinema last Saturday .

Our neighbours shut their house and  gave us the keys.

 

 

Pytania

Aby utworzyć pytanie należy na początku wstawić wyraz did (czy ?) a następnie użyć podstawowej formy czasownika.

Did  Tom  clean his hands ten minutes ago ?                         Yes, he did.      No, he did not  didn’ t)

Did   we    go to the cinema last Saturday ?                          Yes,  we did.     No, we didn’t.

 

Zaprzeczenia

Tworzymy używając did not ( didn’t ) oraz podstawową formę czasownika.

Tom   didn’t   clean his hands ten minutes ago.

We     didn’t    go to the cinema last Saturday.

 

Pytania szczegółowe

 

When    did  Tom clean his hands ?

Where  did   we go last Saturday ?

Why     did   our neighbours shut their house and give us the keys ?

 

 

to be

 

Zdania twierdzące

Pytania

Zaprzeczenia

1. I was - ja byłem, -am

2. you were - ty byłeś, -aś

3. he was  - on był

   she was - ona była

   it was    -  to, ono było

1. we were - my byliśmy

2. you were - wy byliście

3. they were - oni, one były

1. Was I?       - czy ja byłem?

2. Were you? - czy ty byłeś?

3. Was he?     - czy on był?

    Was she?   - czy ona była?

    Was it?       - czy to, ono było?

1. Were  we?   - czy my byliśmy?

2. Were  you?  - czy wy byliście?

3. Were  they? - czy oni, one były?

1. I wasn't   -  ja nie byłem, -am

2. you weren't  - ty nie byłeś, -aś

3. he  wasn't   - on nie był

   she  wasn't   - ona nie była

    it    wasn't    - to, ono nie było

1. we  weren't   - my nie byliśmy

2. you weren't   - wy nie byliście

3. they weren't  - oni, one nie były