Present Perfect

PRESENT PERFECT TENSE

 

Jest to czas teraźniejszy, który obejmuje nie tylko chwilę obecną, ale rozciąga się również w przeszłość. Informuje o takich czynnościach, które miały miejsce w przeszłości i trwają do chwili obecnej albo o czynnościach wykonanych w niedalekiej przeszłości, których skutki ( lub brak ) są widoczne w teraźniejszości. Stosuje się także ten czas, gdy czynność powtarza się kilkakrotnie do tej pory, gdy opowiadamy co nam się kiedyś przydarzyło, ale nieważny jest czas tylko samo zdarzenie, a także w stopniu najwyższym przymiotników ( np. It’s the worst dinner I’ve ever eaten ).

 

PODMIOT + have / has + przysłówek + III  FORMA CZASOWNIKA    +........+ przysłówek

                                                                      (lub regularna  - ed )

 

Przysłówki częstotliwości występujące po have/has :

just – właśnie

already – już

ever – kiedykolwiek

never – nigdy

 

Przysłówki częstotliwości występujace na końcu zdania :

yet – już ( w pytaniach )

yet – jeszcze nie ( w przeczeniach )

lately / recently – ostatnio

at last – w końcu, nareszcie

so far – do tej pory

today – dzisiaj

up till now – do teraz

up to the present – do teraz

this morning – dzisiaj rano, tego ranka

this week – w tym tygodniu

this month – w tym miesiącu

this year – w tym roku etc.

since – od, przez ( od pewnego momentu w przeszłości do teraz )

for – od, przez ( przez pewien okres czasu )     Zdania twierdzące                              Pytania

  1. I     have met her                         Have  I met her ?

  2. You have met her                        Have  you met her ?

  3. He   has met her                         Has   he met her ?

    She  has met her                        Has   she met her ?

    It    has met her                          Has   it met her ?

  1. We   have met her                       Have  we met her ?

  2. You  have met her                       Have  you met her ?

  3. They have met her                       Have  they met her ?

 Zaprzeczenia                                         

 

1.  I      haven’t  met her                             

2.  You  haven’t  met her                                          

3.  He   hasn’t   met her                                         

    She  hasn’t   met her they 

     It    hasn’t   met her      

 

1.   We   haven’t  met her                  

2.   You  haven’t  met her 

3.  They  haven’t  met her

 

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Why  has  she done it ?

Where  have  they left ?

What time  haven’t  the children played ?