Present Continuous

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE

To czas teraźniejszy, który informuje o zdarzeniach lub czynnościach odbywających się w danej chwili (w chwili mówienia o niej), w tym momencie lub o zamiarach, czynnościach zaplanowanych w przyszłości, gdy mówimy o irytujących lub dziwnych nawykach.

 

Najczęściej stosowane przysłówki częstotliwości:

now - teraz

at present – obecnie

at the moment – w tej chwili; w tym momencie

 

 

 

PODMIOT + AM + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ – ING 

                      IS 

                    ARE

 

Zdania twierdzące

Pytania

Zaprzeczenia

  1. I am drinking now.

  2. You are dancing.

  3. He   is going.

    She is writing.

    It    is drinking. 

  1. We  are playing.

  2. You are talking.

  3. They are watching TV

1. Am I drinking ?

2. Are you dancing ?

3. Is  he going ?

    Is  she writing ?
    Is  t drinking?


1. Are  we playing ?

2. Are  you talking ?

3. Are  they watching TV?

 1.  I’m  not drinking now.

 2.  You  aren’t  dancing.

 3.  He   isn’t  going.

      She  isn’t  writing.

      It     isn’t  drinking.


1. We aren’t  playing.

2. You aren’t  talking

3. They aren’t watching TV

 

 

be going to ( mieć zamiar )

 

I am going to visit my grandma. ( Mam zamiar odwiedzić babcię ).

Robert is going to sell his car. ( Robert ma zamiar sprzedać swój samochód ).

Are they going to come here ? ( Czy oni mają zamiar przyjść tutaj ? ).

We are not going to talk to you . ( Nie mamy zamiaru rozmawiać z wami).

Why are you going to help them ? ( Dlaczego masz zamiar im pomóc ? ).

 

 

 

Istnieje grupa czasowników, które nie występują w czasie Pr. Continuous!

 

Są to czasowniki wyrażające stany emocjonalne, sądy, przekonania, posiadanie oraz pracę zmysłów.

Oto najczęściej spotykane:

 

believe ( wierzyć ), belong (należeć), contain (zawierać), cost (kosztować) , dislike (nie lubić) , expect (oczekiwać), forget (zapominać), forgive (wybaczać ), hate ( nienawidzieć), hear (słyszeć), hope (mieć nadzieję), know (znać , wiedzieć), like (lubić), love ( kochać ), mean (znaczyć, mieć na myśli), need (potrzebować), notice (zauważyć), own (posiadać), prefer (woleć), realize (zdawać sobie sprawę), recognize (rozpoznawać), refuse (odmawiać), remember (pamiętać), see (widzieć), seem (wydawać się), smell (pachnieć), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), understand (rozumieć), want (chcieć), wish (pragnąć , życzyć).