Present Simple

PRESENT SIMPLE TENSE

 

Jest to czas teraźniejszy, który informuje o czynnościach stałych, powtarzających się, zwyczajach, nawykach, uczuciach, emocjach oraz opiniach, sądach, przekonaniach. Jest stosowany także do opisu czynności wynikających z przepisów (rozkłady jazdy, programy etc.), gdy mówimy o faktach naukowych lub obiektywnie istniejących, gdy komentujemy wydarzenia sportowe lub opowiadamy dowcip.

 

 

Przysłówki częstotliwości występujące po osobie ( podmiocie ) :

 

always - zawsze

never – nigdy

often / frequently – często

rarely / seldom / hardly ever – rzadko

usually – zazwyczaj, zwykle

sometimes – czasami

occasionally – od czasu do czasu , przypadkowo

 

Przysłówki występujące na końcu zdania:

 

every day – codziennie , każdego dnia

every week – co tydzień, każdego tygodnia

every month – co miesiąc, każdego miesiąca

every year – co roku , każdego roku

every morning – każdego ranka

every Tuesday – w każdy wtorek

on Fridays / Saturdays – w piątki, soboty etc.

once ( raz )

twice ( dwa razy )

three times ( trzy razy ) } a week, a month, a year etc. ( w tygodniu,

four times ( cztery razy ) miesiącu, roku itd.)

from time to time – od czasu do czasu

 

 

OSOBA + przysłówek + CZASOWNIK + ........ + przysłówek

                          ( 3 os. l.poj ma końcówkę – s )

 

Zdania twierdzące

Pytania

Zaprzeczenia

1. I  like music

2. You like music

3. He likes music

   She likes music

     It  likes music

 

1. We   like music

2. You  like music

3. They like music.

1. Do  I like music?

2. Do  you like music?

3. Does  he like music?

    Does  she like music?

    Does  it like music?

 

1.  Do  we like music?

2.  Do  you like music?

3.  Do  they like music?

 

1.  I     don’t  like music

2. You  don’t  like music

3. He   doesn’t like music

    She  doesn’t like music

    It     doesn’t like music

 

1. We  don’t  like music

2. You  don’t  like music

3. They don’t  like music

 

 Pytania szczegółowe.

 

What/ When/ Who   +  do/ does + podmiot + czasownik + .....................


What time do you get up ?

Where does she live ?

How much does it cost ?

When do they finish lessons ?

Why don’t you like it ?