Liczebniki główne i porządkowe

 

LICZEBNIKI GŁÓWNE

 

1 - one [łan]
2 - two [tu]
3 - three [fri]
4 - four [for]
5 - five [fajf]
6 - six [siks]
7 - seven [sewen]
8 - eight [ejt]
9 - nine [najn]
10 -ten [ten]
11 - eleven [ilewen]
12 - twelve [tłelf]

13 - thirteen [fertin]
14 - fourteen [fortin]
15 - fifteen [fiftin]

16 - sixteen [sikstin]
17 - seventeen [sewentin]
18 - eighteen [ejtin]
19 - nineteen [najntin]

20 - twenty [tłenti]
30 - thirty [ferty]
40 - forty [forti]
50 - fifty [fifti]
60 - sixty [siksti]
70 - seventy [sewenti]
80 - eighty [ejti]
90 - ninety [najnti]

100 - hundred [handryd]

1000 - thousand [fałzynd]

1000000 - million [myljen]

 

25 - twenty-five
107 - one hundred and seven
2 451 - two thousand four hundred and fifty-one
64 5798 - six hundred and forty five thousand seven hundred and ninety-eight
3 556 872 - three million five hundred and fifty-six thousand eight hundred and seventy-two

 

 

 

 

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

 

 

1st the first - pierwszy
2nd the second - drugi
3rd the third - trzeci
4th the fourth - czwarty itd.
5th the fifth
6th the sixth
7th the seventh
8th the eighth
9th the ninth
10th the tenth
11th the eleventh
12th the twelfth
13th the thirteenth
14th the fourteenth
15th the fifteenth
16th the sixteenth
17th the seventeenth
18th the eighteenth
19th the nineteenth
20th the twentieth
30th the thirtieth
40th the fortieth
50th the fiftieth
60th the sixtieth
70th the seventieth
80th the eightieth
90th the ninetieth
100th one hundredth

1000th one thousandth

1000000th one millionth

 

 

21st - the twenty-first (dwudziesty pierwszy)

58th - the fifty-eighth (pięćdziesiąty ósmy)

102nd - a (one) hundred and second (sto drugi)

263rd - two hundred and sixty-third (dwieście sześćdziesiąty trzeci)

7250th - seven thousand two hundred and fiftieth (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąty)