Komunikaty

1. UWAGA RODZICE:

Poniżej do pbrania zasady i tryb udzielania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za ich osiągnięcia w dziedzinie nauki.

2. ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY I:

Pragniemy, aby uczniowie naszej szkoły:

 • odnaleźli w niej przyjazne środowisko,
 • mieli możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego
 • czuli się w naszej szkole bezpiecznie
 • wykształcili w sobie umiejętność pokonywania trudności
 • zdobyli wiedzę praktyczną przydatna im w pełnieniu różnych, odpowiedzialnych ról społecznych,
 • rozwijali swoje uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami,
 • mieli szacunek do pracy innych i byli wrażliwi na krzywdę ludzką,
 • wykształcili w sobie postawy patriotyczne i obywatelskie.

Prowadzimy zapisy uczniów

do klasy I

również telefonicznie:

tel. 032 415 33 24

ZAPEWNIAMY:

  • wykształconą kadrę pedagogiczną,
  • bardzo dobrze wyposażone, kolorowe sale lekcyjne i salę zabaw,
  • pracownię komputerową,
  • centrum multimedialne,
  • naukę języka angielskiego i niemieckiego
  • gimnastykę korekcyjną,
  • zajęcia sportowe dla chłopców w klubie sportowym ,,Unia",
  • naukę pływania w kl.I-III,
  • kółko szachowe, teatralne, zajęcia komputerowe
  • opiekę w świetlicy szkolnej 
  • opiekę medyczną
  • indywidualne szafki dla uczniów
  • dzieci objęte są programami unijnymi