Szkolny zestaw programów nauczania

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W RACIBORZU

 

Lp.

Numer
w szkolnym zestawie programów

Przedmiot

Nazwa programu

Autor

Wydawnictwo

I ETAP EDUKACYJNY

1.

1/2020/2021

Edukacja wczesnoszkolna
kl. 1, 2, 3

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej – „Elementarz odkrywców”.

T. Janicka – Panek

NOWA ERA

2.

2/2020/2021

Język angielski kl. 1

Program nauczania języka angielskiego  dla klas I – III zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017. I.1 – I etap edukacyjny, edukacja wczesnoszkolna.

M. Bogucka

PEARSON Central Europe

3.

3/2020/2021

Język angielski kl. 2, 3

Program języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3.

M. Szpotowicz,
M. Szulc - Kuspaska

OXFORD UNIVERSITY PRESS 2017

4.

4/2020/2021

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – „Ab in die Kinderwelt” dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej.

I. Breguła – Hanysek K. Król,
M. Paszkowiak, J. Stysiek

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

5.

5/2020/2021

Religia kl. 1

Program nauczania religii dla klasy 1
„W przyjaźni z Jezusem Chrystusem”.

Ks. J. Kostorz

Św. Krzyża

6.

6/2020/2021

Religia kl. 2, 3

Program nauczania religii dla klasy 2 i 3 „Czekając na Jezusa”.

Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża

7.

7/2020/2021

Informatyka kl. 1 - 3

Program nauczania I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców w części dot. Informatyki.

T. Janicka – Panek

NOWA ERA

II ETAP EDUKACYJNY

8.

8/2020/2021

Religia kl. 4

Program nauczania religii dla klasy 4 „Zbawieni w Jezusie Chrystusie”.

Ks. M. Wilczek

Św. Krzyża

9.

9/2020/2021

Religia kl. 5, 6

Program nauczania religii dla klasy 5, 6
„ W Jezusie Chrystusie nasze zbawienie”.

Ks. J. Kostorz, M. Baron

Św. Krzyża

10.

10/2020/2021

Religia kl. 7, 8

Program nauczania religii dla klasy 7 i 8 „Krocząc drogą Jezusa Chrystusa”.

Ks. M. Ogilda, M. Baron

Św. Krzyża

11.

11/2020/2021

Język polski kl. 4 -8

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV – VIII.

A. Łuczak, A. Murdzek,
J. Piasta – Siechowicz,
E Prylińska 

 GWO

12.

12/2020/2021

Język angielski kl. 4 - 7

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

M. Ellis, A. Rak

OXFORD

13.

13/2020/2021

Język angielski kl. 8

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska

NOWA ERA

14.

14/2020/2021

Język mniejszości narodowej – język niemiecki kl. 4 - 6

„Chill mit Deutsch” Lehrprogramm fur Deutsch als Minderheitensprache fur die Klassen 4-6 - Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas 4 – 6.

I. Breguła-Hanysek,
M. Paszkowiak, B Hyłka

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

15.

15/2020/2021

Historia i kultura własna Niemiec kl. 5 - 6

Autorski program nauczania do zajęć lekcyjnych – własnej historii i kultury w klasach V - VI szkoły podstawowej.

Agata Makiola

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe

16.

16/2020/2021

Język niemiecki kl. 7 - 8

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.Z.

A. Kubicka

LEKTOR KLETT

17.

17/2020/2021

Matematyka kl. 4 - 8

Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego  klasy IV - VIIII szkoły podstawowej ”Matematyka z plusem”.

M. Jurcewicz, M. Karpiński,
J. Lech

GWO

18.

18/2020/2021

Historia kl. 4, 7

Program nauczania. Historia. Szkoła Podstawowa klasy 4 – 8.

A. Plumińska - Mieloch

WSiP

19.

19/2020/2021

Historia kl. 5,6,8

Program nauczania historii w klasach 4-8 „Wczoraj i dziś”.

T. Maćkowski

NOWA ERA

20.

20/2020/2021

WOS

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro”.

B. Furman

NOWA ERA

21.

21/2020/2021

Przyroda

Program nauczania „Przyroda. Klasa 4”.

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta,
 E. Laskowska, A. Melson

WSiP

22.

22/2020/2021

Biologia kl. 7

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5 – 8 szkoły podstawowej „Biologia”.

E. Jastrzębska,
E. Pyłka – Gutowska

WSiP

23.

23/2020/2021

Biologia kl. 5,6,8

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej „Puls życia”.

A. Zdziennicka

NOWA ERA

24.

24/2020/2021

Chemia kl. 7

„Świat chemii”. Program nauczania chemii w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej.

H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

25.

25/2020/2021

Chemia kl. 8

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”.

T. Kulawik, M. Litwin

NOWA ERA

26.

26/2020/2021

Fizyka kl. 7

„Świat fizyki”. Program nauczania fizyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej.

B. Sagnowska

WSiP

27.

27/2020/2021

Fizyka kl. 8

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”.

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

NOWA ERA

28.

28/2020/2021

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa”.

E. M. Tuz, B. Dziedzic

NOWA ERA

29.

29/2020/2021

Technika kl. 4,5,6

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa”.

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA

30.

30/2020/2021

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”.

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

31.

31/2020/2021

Plastyka kl. 4,5,6,7

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej „Do dzieła !”.

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozowiak

NOWA ERA

32.

32/2020/2021

Informatyka kl. 4 - 7

Program nauczania informatyki „Lubię to”.

M. Kęska

NOWA ERA

33.

33/2020/2021

Informatyka kl. 8

Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasy VII – VIII.

G. Koba

MIGRA

34.

34/2020/2021

Doradztwo zawodowe

Program  nauczania doradztwa zawodowego w klasie 7 - 8 szkoły podstawowej.

D. Bluma - Waniek

program własny

35.

35/2020/2021

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”.

J. Słoma

NOWA ERA

36.

36/2020/2021

Wychowanie do życia w rodzinie

Program Nauczania „Wychowania do Życia w Rodzinie” dla klas 4 - 8 szkoły podstawowej – „Wędrując ku dorosłości”.

T. Król

RUBIKON

37.

37/2020/2021

Wychowanie fizyczne

Program nauczania Wychowania Fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej „Aktywność fizyczna i zdrowie”.

K. Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe
FOSZE Rzeszów 2018