Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników


1. Przymiotniki krótkie jednosylabowe stopniujemy dodając końcówki:

- er (w stopniu wyższym)

- est (w stopniu najwyższym)


dark – darker – the darkest   (ciemny - ciemniejszy - najciemniejszy)
nice – nicer – the nicest        (ładny - ładnieszy - najładniejszy)


2. Przymiotniki krótkie zakończone na pojedynczą samogłoskę i spółgłoskę stopniujemy podwajając ostatnią literę i dodając końcówki -er, - est


big – bigger -  the biggest

fat  - fatter  -  the fattest

3. Przymiotniki jedno i dwusylabnowe zakończone na spółgłoskę i -y  stopniujemy usuwając literę -y i dodając końcówkę :

- ier ( w stopniu wyższym)

- iest (w stopniu najwyższym)

easy   -  easier  -  the easiest

sunny - sunnier  -  the sunniest

4. Przymiotniki dłuższe (wielosylabowe) stopniujemy nie zmieniając wyrazu, tylko dodając na początku:

more           (więcej, bardziej)

the most     (najwięcej, najbardziej)


beautiful  – more beautiful  –   the most beautiful       (piękny - piękniejszy - najpiękniejszy)
boring     –  more boring     –   the most boring           (nudny - bardziej nudzny - najbardziej nudny)

5. Istnieje grupa przymiotników nieregularnych:


good – better – the best (dobry - lepszy - najlepszy)
bad – worse – the worst (zły - gorszy - najgorszy)
little – less – the least (mało - mniej - najmniej)
many – more – the most (dużo - więcej - najwięcej)
much – more – the most