Porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego.