Wizyta w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych

9.11.2017 uczniowie kl VIIB zwiedzili Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL. Z pracą zakładu zapoznał uczniów kierownik Marcin Piróg. Młodzież mogła się przekonać, że warto segregować odpady ponieważ większość jest odzyskiwana i trafia do recyklingu.

Wszystkie odpady przy wjeździe do zakładu są ważone. Uczniowie kl. VII B skorzystali z okazji i weszli na wagę, wszyscy razem ważyli 1420 kg.

Wyjście odbyło się w ramach realizowanej w kl. VII edukacji ekologicznej.  (zdjęcie nr 3 pochodzi ze strony http://pukempol.pl/oddzialy/raciborz/)