Ważna informacja

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców 

BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.