Sprzątanie świata

Odkrywamy czystą Polskę

Pod takim hasłem odbywała się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, zachęcano nas do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy. My również chcieliśmy zatroszczyć się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta a może nawet gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.


Już 20 - sty raz  „Sprzątanie świata” miało miejsce w Polsce!

W tym roku termin polskiej odsłony akcji „Clean up the World” przypadł na 20 – 21 września. W tym czasie wszyscy mieszkańcy Polski, organizowali nie tylko lokalne akcje sprzątania, ale przede wszystkim akcje edukacyjne zachęcające do nie zaśmiecania terenów wokół nas.

           

        Świat jak jeden cud

Piękny wszerz i wzdłuż

Adam Asnyk

W dniu 20 września 2013 roku w naszej szkole po raz kolejny zorganizowana została akcja „Sprzątanie Świata”. W tym roku motywem przewodnim akcji jest: „Odkrywamy czystą Polskę.”

Jak co roku i tym razem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w tej wielkiej akcji, która jest akcją ochrony środowiska. Klasy młodsze porządkowały boisko i teren wokół szkoły, klasy starsze ulice i miejsca wyznaczone przez koordynatora akcji panią Violettę Urbas. Wznowiona została także zbiórka butelek plastikowych i zużytych baterii. Nie zabrakło również pogadanek na temat znaczenia akcji ekologicznych dla każdego człowieka.

Uczniowie po zakończonej akcji sporządzili sprawozdania, w których opisali przebieg akcji sprzątania w poszczególnych klasach. Wszyscy uczniowie podeszli do problemu zbierania i segregowania śmieci bardzo entuzjastycznie. Jak wynika z raportów w akcji udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie z klas IV – VI, którzy zebrali około 100 worków śmieci: makulatury, plastiku, szkła, puszek aluminiowych, metalu i kompostu.

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” w klasach I – III zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny, a w klasach IV – VI konkurs ekologiczny na zajęciach kółka przyrodniczego pt: „Mistrz recyklingu”. Nagrody dla uczestników konkursów ufundował Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Raciborzu.

Akcja "Sprzątanie Świata" jest organizowana od roku 1994 przez Fundację „Nasza Ziemia”, której koordynatorem jest Mira Stanisławska-Meysztowicz.

Pomysł "Sprzątania Świata" został w Polsce entuzjastycznie przyjęty. Corocznie do sprzątania stają miliony uczestników, a efektem akcji są tysiące ton zebranych śmieci i odzyskanych surowców wtórnych. Akcja „Sprzątanie Świata” zmieniła atmosferę społeczną wokół sprawy odpadów i przyczyniła się do uchwalenia przez Sejm ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zainspirowała do działania lokalne społeczności i ich reprezentantów - radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Gminy likwidują dzikie wysypiska, egzekwują od mieszkańców umowy na wywóz odpadów, wprowadzają segregację, budują bezpieczne wysypiska. Mieszkańcy na co dzień dbają bardziej o swoje otoczenie. Lokalne "Sprzątania" są elementem kalendarza działań ekologicznych w gminach, szkołach i organizacjach społecznych.

Wrześniowa Akcja "Sprzątanie Świata" pozwala dotrzeć z przesłaniem ekologicznym do całego społeczeństwa.

V. Urbas