Kontynuacja projektu "Nauka bez tajemnic"

W roku szkolnym  2013 / 2014  w naszej szkole jest kontynuowany projekt

„ Nauka bez tajemnic”. Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.

W tygodniu odbywać się będą 22 godziny zajęć dodatkowych: 6 godzin zajęć wspomagających /2godz. zajęć korekcyjno- wyrównawczych, 2 godz. zajęć logopedycznych, 2 godz. zajęć terapeutycznych/.

16 godz. to zajęcia rozwijające: zajęcia z ekspresji kultury- teatr; rytm, muzyka, taniec; kółko biologiczno-chemiczne, kółko plastyczne, kółko dziennikarsko- historyczne; kółko informatyczne; kółko matematyczne; kółko recytatorskie, kółko taneczne; kółko j. angielskiego.

Szczegółowy harmonogram zajęć zamieszczony zostanie w przyszłym tygodniu.

Zapisy na poszczególne rodzaje zajęć do 20 września u nauczycieli.