Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Regulamin

Ekologiczny regulamin Szkoły Podstawowej Nr 13 


Dotyczy uczniów, pracowników placówki i gości.

 • Nie śmiecimy na terenie szkoły.
 •  Oszczędzamy energię.
 • Nie marnujemy zasobów, tj. żywność i woda.
 • Oszczędzamy papier.
 •  Używamy wyrobów papierowych z makulatury.
 • Segregujemy odpady.
 •  Dbamy o kwiaty w klasach.
 • Upiększamy teren szkolny, sadząc drzewa i krzewy.
 • Uznajemy szkołę i jej otoczenie za teren wolny od używek: tytoniu, alkoholu, narkotyków.
 • Chronimy siebie i innych przed hałasem.
 • Używamy środków czystości przyjaznych dla środowiska.
 •  Uczymy innych dbałości o otoczenie.

 

  

Dbając o środowisko, w którym żyjemy dbamy o nasze zdrowie! 

EKO – CZŁOWIEK TO ZNACZY:

 

 

 

 • Życzliwy wobec wszystkich istot żywych,  
 • Wrażliwy na piękno ziemi i całe otaczające nas środowisko, 
 • Odnoszący się z szacunkiem do przyrody, 
 • Odpowiedzialny w relacjach człowiek –przyroda - człowiek, 
 • Żyje w harmonii ze sobą i z otaczającą go  przyrodą, 
 • Przedkłada wartości duchowe i estetyczne nad konsumpcyjne, 
 • Oszczędnie i z umiarem korzysta z wszelkich dóbr środowiska, 
 • Zapobiega skażeniom środowiska – np. Kupuje towary ekologiczne, a nie „opakowania”, niebezpieczne odpady dostarcza do punktów ich odbioru itp., 
 • Segreguje śmieci, oszczędza wodę i energię elektryczną, 
 • Chroni siebie i innych przed hałasem, 
 • Posiada wyobraźnię ekologiczną, 
 • Dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w ratowaniu środowiska z innymi ludźmi.   


  DRZEWA W MIEŚCIE

   

  Poprawiają jakość powietrza:

  • dają nam tlen
  • usuwają pochłaniając z otoczenia dwutlenek węgla
  • absorbują  inne zanieczyszczenia takie jak: tlenki węgla, ozon, dwutlenek siarki
  • ograniczają w 75 % pyły unoszone wiatrem
  • pochłaniają dymy i nieprzyjemne odory
  • wydzielają przyjemne, naturalne zapachy

  Pozwalają oszczędzać energię:

  • latem obniżają temperaturę  o 3 – 7º C
  • cień drzewa obniża latem zewnętrzną temperaturę powierzchni budynku o 9ºC, obniżając koszty ochładzania powietrza
  • zimą, osłona przeciwwiatrowa drzew zmniejsza koszty ogrzewania o  20 – 30 %

  Chronią nasze zasoby wodne:

  • recyklują wodę
  • zapobiegają erozji gleby
  • zwiększają retencję, chroniąc zasoby wodne

  Oddziaływają  pozytywnie na nasze zdrowie:

  • tworzą korzystny, łagodny mikroklimat
  • działają pozytywnie na nasz nastrój i emocje
  • olejki eteryczne zabijają bakterie chorobotwórcze
  • chronią naszą domową intymność
  • są buforem chroniącym przed zanieczyszczeniem i hałasem komunikacyjnym, nawet do 50%
  • ( prawidłowo usytuowane)
  • latem dają miły cień, a zimą chronią przed przenikliwym wiatrem

  Upiększają nasze otoczenie:

  • drzewa poprawiają linię architektoniczną
  • dodają kolorytu i powagi, a także zwiększają wartość rynkową budynków
  • stanowią środowisko dla ptaków i innej fauny

   

  opracowała: Violetta Urbas