Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ- rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 2311/2023
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2023/2024