Uroczystość Pasowania na Ucznia

"Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słuchał nauczycieli i przełożonych. Będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego i wzorowego Polaka" tymi słowami 10 października 2018 r. wszyscy uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu złożyli uroczyste ślubowanie. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Nie sposób było oderwać oczu od dzieci, które świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz kolorowych uczniowskich biretach.

Część artystyczną poprowadziły wróżki (uczennice klasy VIIa). Sprawdziły wiedzę dzieci z różnych dziedzin. Pierwszaki odpowiadały bezbłędnie, z zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Zdały egzamin na szóstkę! Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił Pasowania na Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez panią dyr. Bogusławę Małek. Wicedyrektorki S. Madera i V. Urbas wręczyły uczniom dyplomy pasowania na ucznia i legitymacje szkolne. Na zakończenie Dyrektor szkoły podziękowała wychowawczyniom klas pierwszych: R. Muzyk, M. Sochackiej, B. Kunikowskiej-Buli i S. Nowak za przygotowanie uroczystości a rodzicom za przybycie.

Po pasowaniu Pierwszoklasiści udali się do klas.

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce!