Konkursy ekologiczne

Z okazji 25-lecia Akcji "Sprzątania Świata" zostały przeprowadzone konkursy ekologiczne. Uczennice klas VIII przeprowadziły w klasach I-IV KONKURSY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW. Dziewczyny przekazały jednocześnie informacje dotyczące samej akcji oraz podstawowych pojęć związanych z gospodarką odpadami. Chociaż nie wszystkie pytania i zadania były łatwe to uczniowie bardzo się starali.

Wśród klas I wygrała klasa Ia, z klas II-III najlepsza była IIb, a wśród klas IV - klasa IVc

W klasach IV-VII został przeprowadzony konkurs indywidualny na plakat ekologiczny. Zostały nagrodzone następujące osoby: I miejsce - Kaja Jakowyszczuk Vc, II miejsce - Maya Ekiert VIIa, III miejsce - Zofia Zarówna Vb.

Wyróżnienia: Julia Kubicka IVc, Maria Bilińska IVd, Maja Kowal IVb, Zuzanna Zarówna VIb, Natalia Riemel VIb, Marta Ohrzal VIc, Roksana Plewik IVa, Miłosz Benedykt IVa, Alicja Socha VIa, Andrzej Wierzbicki VIa.

Wszystkie nagrodzone klasy i osoby otrzymały dyplomy i słodki drobiazg od Rady Rodziców.

Alicja Grabiec