Sprzątanie świata w SP13

W piątek, 21 września odbyła się jubileuszowa, 25 akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Akcja – Segregacja, 2 x więcej, 2 x częściej”. Po raz kolejny brali w niej udział wszyscy uczniowie i nauczyciele SP 13. Sprzątaliśmy między innymi teren wokół szkoły, Park Kolejowy, Park im. Miasta Roth, Arboretum czy Park Moniuszki. Niestety zebraliśmy bardzo dużo odpadów – ponad 100 worków, w tym głównie plastik i papier. Duża ilość odpadów świadczy o tym, ze nadal musimy się edukować jako społeczeństwo w zakresie działań na rzecz środowiska i takie akcje jak „Sprzątanie Świata” są potrzebne.