Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor szkoły  Bogusława Małek wydała rozporządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym roku szkolnym będą to: 2.11.2018, 2.01.2019, 15,16,17.04.2019, 2.05.2019, 19.06.2019.