Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za marzec 2020 r.

Uczniowie:  132 zł (22x6zł)
Nauczyciele:  198 zł (22x9zł)
Wpłaty  proszę dokonać do 10.03.2020 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc  

Aktualności