Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za luty 2020 r.

Uczniowie:  120 zł
Nauczyciele:  180 zł
Wpłaty  proszę dokonać do 10.02.2020 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc  

Aktualności