Strona główna

Dzisiaj na tablicy

1. Godziny pracy Intendenta w roku szkolnym 2020/2021 :

Poniedziałek – 7.00 do 15.00, Wtorek – nieobecna, Środa – 7.00 do 15.00, Czwartek – nieobecna , Piątek – 7.00 do 14.00

Nr telefonu do intendenta: 32/4153324; 32/4172497

Koszt obiadów w maju:
Uczniowie 102 zł
nauczyciele 153 zł 
Płatność do 10.05.2021
 
 Wpłaty  proszę dokonywać  na konto szkoły: ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc
 P. Intendentka prosi o kontakt telefoniczny w związku z nadpłatą.
 
2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców
BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001
W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.

Aktualności