Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Opłaty za obiady za czerwiec 2018 r.
Uczniowie: 70,00 zł
Nauczyciele: 112,00 zł
Wpłaty  proszę dokonać do 10.06.2018 r. na konto szkoły:
ING o/Racibórz 85 1050 1328 1000 0022 3847 6515
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, SP 13, za który miesiąc

Aktualności